พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) 

พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) 

พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) หมายถึง การให้โอกาสหรือสร้างการเรียนรู้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร

ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้

ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้

ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ หากจำแนกระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ

มาดูวิธีการรู้จักกับ อลูมิเนียมเกรดต่างๆ ในการประยุกต์การใช้งาน

มาดูวิธีการรู้จักกับ อลูมิเนียมเกรดต่างๆ ในการประยุกต์การใช้งาน

มาดูวิธีการรู้จักกับ อลูมิเนียมเกรดต่างๆ ในการประยุกต์การใช้งาน การแบ่งเกรดอลูมิเนียมขึ้นอยู่กับธาตุประกอบอัลลอยด์ และการอบร้อน เกรดอลูมิเนียม สามารถแสดงคุณสมบัติได้หลากหลาย จากรูปลักษณ์ที่สวยงาม, ความสะดวกในการผลิต, ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี, อัตราความแข็งแกร่งต่อน้ำหนักสูง, เชื่อมได้ดี และค่าความต้านทานการแตกหักสูง

สาเหตุความเครียดจากการเรียน(Academic stress)

สาเหตุความเครียดจากการเรียน(Academic stress) และการแก้คความเครียด

สาเหตุความเครียดจากการเรียน(Academic stress) ความเครียดจากการเรียน (Academic stress) เกิดขึ้นได้จากความวิตกกังวลที่มีต่อเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ไม่ว่าจะเป็น การสอบ งานต่างๆ ที่จะต้องส่งในแต่ละวิชา ระบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน รวมไปถึง การวางแผนการเรียนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดีไหม? ต้องเรียนอะไร ?

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดีไหม? ต้องเรียนอะไร ? วิศวะ สาขาคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ สร้างระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์คต่างๆ และจะเรียนเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้า เสริมเข้ามาบ้างเล็กน้อย

A-Level คืออะไร? คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2

A-Level คืออะไร? คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2 แตกต่างกันอย่างไร มาดูกัน

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คืออะไร? มาดูกัน ข้อสอบ A-Leve l คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ออกเรื่องอะไรบ้าง A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 รวมถึงวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

การหารากที่ 2 โดยวิธีการตั้งหาร

การหารากที่ 2 โดยวิธีการตั้งหาร

การหารากที่สองโดยวิธีตั้งหาร จะเห็นว่าการหารากที่สองโดยที่ผ่านมานั้นเป็นการหาเฉพาะตัวเลขง่าย ๆ แต่สำหรับวิธีการตั้งหารสำหรับวิธีเหมาะสำหรับตัวเลขที่มีสามหลักขึ้นไป หรือตัวเลขที่เป็นทศนิยม โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

กำหนดการเชิงเส้น หรือ Linear Programming

กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น หรือ Linear Programming คือ แขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 ซึ่งกำหนดการเชิงเส้นนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการตัดสินใจ กราฟของอสมการเชิงเส้น กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ