รู้ไหม? อะไรทำให้ iPhone สร้างยอดขายทะลุ 2,000 ล้านเครื่องทั่วโลก

รู้ไหม? อะไรทำให้ iPhone สร้างยอดขายทะลุ 2,000 ล้านเครื่องทั่วโลก

รู้ไหม? อะไรทำให้ iPhone สร้างยอดขายทะลุ 2,000 ล้านเครื่องทั่วโลก ย้อนรอยเส้นทางการเติบโตของ “ไอโฟน” ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนและชีวิตผู้คนทั่วโลก 29 มิ.ย. 2007 คือวันแรกที่ “ไอโฟน (iPhone)” เครื่องแรกออกวางจำหน่ายในโลก ขณะนั้นชนชาวโลกต่างมองไปยังแอปเปิลด้วยสายตาหลากหลาย ทั้งสายตาที่มองมาด้วยความสนใจ สายตาที่คาดหวัง สายตาที่กังขา และสายตาที่ไม่เชื่อถือ

จำนวนจริง (Real number)

จำนวนจริง (Real number)

จำนวนจริง (Real number) จำนวนจริง(Real Number) 1. จำนวนอตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม หรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น √2 , √3, √5, -√2, – √3, -√5 หรือ ¶ ซึ่งมีค่า 3.14159265… 2. จำนวนตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มหรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น     เขียนแทนด้วย 0.5000…     เขียนแทนด้วย 0.2000…             • ระบบจำนวนตรรกยะ จำนวนตรรกยะยังสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. จำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ำได้ แต่ไม่เป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่างเช่น 2. จำนวนเต็ม…

พื้นฐานเซต (Set) ม.4

พื้นฐานเซต (Set) ม.4

เซต คืออะไร เซต คือ กลุ่มของสมาชิก (element) ของสิ่งที่สนใจ เช่น เซตของวันในหนึ่งสัปดาห์ หมายถึง กลุ่มของวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งคำว่าเซตนั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ ต้องสามารถระบุได้ว่า อะไรอยู่ในเซต อะไรไม่อยู่ในเซต โดยเราสามารถเขียนเซตได้

 พื้นฐานจำนวนจริง ( Real  Numbers )

 พื้นฐานจำนวนจริง ( Real  Numbers )

จำนวนจริง ( Real  Numbers ) ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ                       1) จำนวนตรรกยะ (Rational  Numbers) คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เมื่อเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มและ                              “ส่วนมีค่าไม่เท่ากับ 0 ” 

ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequences)

ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequences) นิยาม ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequences) คือ ลำดับที่มีอัตราส่วนระหว่างสองพจน์ใด ๆ ที่อยู่ติดกันมีค่าเท่ากัน ตลอด หรือ ลำดับที่เปลี่ยนแปลงไปทีละเท่าตัว (จะกี่เท่าก็ได้ครับ) นิยาม     ลำดับเรขาคณิต  คือ  ลำดับที่มีอัตราส่วนร่วม [Common ratio ตัวย่อ r] ระหว่างพจน์ที่ n+1 [an+1] กับพจน์ที่ n [an] มีค่าคงที่                 สำหรับทุกๆ จำนวนเต็มบวก n อัตราส่วนร่วม (Common Ratio) คือ อัตราส่วนที่เกิดจากพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกัน

สรุปเนื้อหาย่อลำดับและอนุกรม

สรุปเนื้อหาย่อลำดับและอนุกรม ม.ปลาย

สรุปเนื้อหาย่อลำดับและอนุกรม ม.ปลาย อนุกรม คือ อะไร ลำดับ คือ อะไรบ้าง  ลําดับและอนุกรม มีอะไรบ้าง ลำดับจำกัด ลำดับอนันต์ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต ลำดับพหุนาม ลำดับหลายชั้น ลำดับเว้นระยะ ลำดับแบบมีค่าแตกต่างกันเป็นชุด ลำดับยกกำลัง ความสัมพันธ์เวียนเกิด ลําดับและอนุกรม สูตร ทั้งหมดที่ควรรู้ ลำดับและอนุกรม ความหมายของลำดับในการเขียนลำดับ จะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนจ์เรียงกันไป กล่าวคือ ถ้า a เป็น ลำดับจำกัด จะเขียนแทนด้วย a1, a2, a3, …, an และถ้า a เป็น ลำดับอนันต์ จะเขียนแทนด้วย a1, a2, a3, …, an, … เรียก a1 ว่า พจน์ที่ 1 ของลำดับ เรียก a2 ว่า พจน์ที่…

วางแผนติว TCAS66 และ ฝึกคิด ฟิตสมอง

วางแผนติว TCAS66 และ ฝึกคิด ฟิตสมอง

วางแผนติว TCAS66 และ ฝึกคิด ฟิตสมอง เทคนิคเพียบ มาพร้อมกับทริกการทำโจทย์  นำไปสอบได้ทันที  พร้อมเพื่อความพร้อมทุกสนามสอบ ทั้ง TGAT/TPAT , A-Level (วิชาสามัญ) , กสพท , O-NET