สถิติข้อสอบฟิสิกส์ PAT 2 และ วิชาสามัญ ที่ออกสอบบ่อย?

 วิชาฟิสิกส์ใน PAT 2 และวิชาสามัญ เป็นวิชาที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมในการสอบมากๆ เพราะเนื้อหามีเยอะและหลายเรื่องมากๆ ฉะนั้นวันนี้ พี่ขอเริ่มต้นโดยการรวบรวมสถิติข้อสอบฟิสิกส์ย้อนหลังมาให้ พร้อมเกร็งข้อสอบว่าเรื่องไหนบ้างที่น้องต้องเน้นเป็นพิเศษ

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 คืออะไร? และกาเตรียมตัวทำข้อสอบ

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 คืออะไร? ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 เป็นการวัดความรู้พื้นฐานของน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อในสายวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงวัดศักยภาพน้องๆว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี