ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 คืออะไร? และกาเตรียมตัวทำข้อสอบ

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 คืออะไร? ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 เป็นการวัดความรู้พื้นฐานของน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อในสายวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงวัดศักยภาพน้องๆว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี