การทำงานของดาวเทียม

ดาวเทียม คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้น ที่สามารถโคจรรอบโลก โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก ส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อใช้ ทางการทหาร การสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการสำรวจทางธรณีวิทยาสังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวอื่นๆ รวมถึงการสังเกตวัตถุ และดวงดาว กาแล็กซี ต่างๆ

แหล่งพลังงานทดแทน เพื่อการผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคต

แหล่งพลังงานทดแทน เพื่อการผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคต. 1. พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์จากห้วงอวกาศ (Space-Based Solar Power) จากข้อเท็จจริงที่ว่า พลังงานแสงอาทิตย์กว่า 55-60% นั้น ไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมาได้ ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนพื้นโลกจึง

 การใช้ Noun clauses กับ who, what, whose + be และ question word ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

 การใช้ NOUN CLAUSES‎ : Noun clauses กับ who, what, whose + be Wh -words            wh -words ใช้นำหน้าข้อความที่เป็นลักษณะการถามข้อมูล เช่น  I doubt why you want statistical figures .

ภาษาอังกฤษที่คนไทยอ่านออกเสียงผิดบ่อย

คำที่คนไทยชอบอ่านผิด เคยไหม…ที่คุณพูดประโยคภาษาอังกฤษกับฝรั่งไป แล้วเขาทำหน้า งงๆ กลับมา เพราะอะไรทั้งที่หลักไวยากรณ์ก็เป๊ะเว่อร์ แต่ฝรั่งยังมึนงง คำตอบก็คือ มีคำภาษาอังกฤษหลายคำที่เราท่องจำกันมาตั้งแต่เด็กๆ ออกเสียงถูกบ้าง ผิดบ้าง จำๆ กันมา บางคำออกเสียงผิดจนฝรั่งฟังไม่รู้เรื่อง หรือออกเสียงเพี้ยนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนไปเลยก็มี วันนี้ Life on campus จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะออกเสียงผิดบ่อยๆ อาจด้วยความเข้าใจที่ผิดและพูดตามๆ กัน แต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการออกเสียงผิดไม่ใช่สิ่งน่าอาย และที่สำคัญการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษก็ไม่ได้มีข้อกำหนดที่ตายตัว ต้องอาศัยการเรียนรู้จากเจ้าของภาษา เพื่อจดจำและจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องนั่นเอง       

เทคนิคดารการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เก่งและทันโลก

เทคนิคการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ การอ่านหนังสสือพิมพ์นั้นถือว่าเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านในภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อน ๆ ยังสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ

การศึกษาความเป็นมาพลังงานนิวเคลียร์ และ พลังงานนิวเคลียร์แบบใหม่ (New-wave nuclear power)

ต้นกำเนิด ประวัตินิวเคลียร์ฟิชชันและยุคปรมาณูการแสวงหาพลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้าได้เริ่มทันทีหลังจากการค้นพบในต้นศตวรรษที่ 20 ที่ธาตุกัมมันตรังสี, เช่นเรเดียม, ปล่อยพลังงานออกมาจำนวนมหาศาลตามหลักการของความเท่าเทียมกันของมวลกับพลังงาน (mass–energy equivalence). อย่างไรก็ตาม วิธีการใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าวก็ยังทำไม่ได้ในทางปฏิบัติ, เพราะธาตุที่มีกัมมันตรังสีอย่างเข้มข้น, โดยธรรมชาติของพวกมัน, มีอายุสั้น (การปลดปล่อยพลังงานสูงมีความสัมพันธ์กับครึ่งชีวิตสั้น). อย่างไรก็ตาม ความฝันของการใช้ประโยชน์ “พลังงานปรมาณู” ค่อนข้างเข้มแข็ง, แม้ว่าจะถูกเมินเฉยจากบิดาของฟิสิกส์นิวเคลียร์เช่น Ernest Rutherford ว่าเป็นแค่ “แสงจันทร์. อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้เปลี่ยนแปลงไปในปลายปี 1930s เมื่อมีการค้นพบนิวเคลียร์ฟิชชัน.

คณิตศาสตร์สถิติเบื้องต้น(Statistic) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สถิติ สถิติ (Statistic) หมายถึง 1. ตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ที่คนโดยทั่วไปต้องการศึกษาหาความรู้ เช่นต้องการทราบปริมาณน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครปี 2541 เป็นต้น 2. ค่าตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง(Sample)  หรือคิดมาจากนิยามทางคณิตศาสตร์ เช่นคำนวณหาค่าเฉลี่ย  ค่าความแปรปรวน ค่าที่คำนวณได้เรียกว่าค่าสถิติ ( A Statistic) ส่วนค่าสถิติทั้งหลายเรียกว่า ค่าสถิติหลาย ๆ ค่า (Statistics)

สารละลาย (solution) สารละลายคืออะไร ?เคมี ม.ปลาย

สารละลายคืออะไร ? สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน สารละลายแบ่งส่วนประกอบได้ 2 ส่วนคือ ตัวทำละลาย : สารที่มีความสามารถในการทำให้สารอื่นๆ ละลายได้ โดยไม่ทำปฏิกิริยาเคมี ตัวละลาย : สารที่ถูกตัวทำละลายทำให้ละลาย

Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )

Adjective 3 การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ ) คำคุณศัพท์คืออะไร คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า Adjective หรือย่อว่า Adj. ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ในประโยค คำนามหรือสรรพนามก็คือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ นั่นเอง ทำหน้าที่ขยายในที่นี้เพื่อบอกให้รู้ว่าคำนามหรือสรรพนามเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร เช่น สูง ต่ำ ดำ ขาว ใหญ่ เล็ก เลว ดี ฯลฯ โดยคำคุณศัพท์ จะวางอยู่ในส่วนต่าง ๆ ในประโยคดังต่อไปนี้