โครงสร้างข้อสอบ a-level อังกฤษ English

โครงสร้างข้อสอบ a-level อังกฤษ English

 a-level อังกฤษ English หลักสูตร A-level มี 2ระดับ AS-Level สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ Year12 หรือปีที่หนึ่งของ A-Level A2-Level คือปีที่2 ของหลักสูตร A-Level โดยทั่วไป

ความแตกต่างระหว่าง ดีเอ็นเอ (DNA) และ อาร์เอ็นเอ (RNA) คืออะไร?

ความแตกต่างระหว่าง ดีเอ็นเอ (DNA) และ อาร์เอ็นเอ (RNA) คืออะไร?

ความแตกต่างระหว่าง ดีเอ็นเอ (DNA) และ อาร์เอ็นเอ (RNA) คืออะไร ดีเอ็นเอ (DNA) คืออะไร? (What is DNA ?)

ชีววิทยาของเซลล์ (cell biology)

ชีววิทยาของเซลล์ (cell biology)-ประเภทของเซลล์

ชีววิทยาของเซลล์ (cell biology) ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory)         Schleiden และ Schwan ได้ร่วมกันตั้งทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory) มีสาระสำคัญ คือ “สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ประกอบด้วย เซลล์ และผลิตภัณฑ์ของเซลล์”

สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา ใน A-Level (เอเลเวล) TCAS66

สรุปวิชาฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา ใน A-Level (เอเลเวล) TCAS66

สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา ใน A-Level (เอเลเวล) TCAS66 A-Level (เอเลเวล) 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ไดโนเสาร์ชนิดต่าง ๆที่น่าสนใจ

ไดโนเสาร์ชนิดต่าง ๆ คอมซอกนาทัส เป็นไดโนเสาร์เทอโรพอด สกุลไดโนเสาร์ที่ตัวเล็กที่สุดในโลก ลำตัวยาวประมาณ 70เซนติเมตร และมีน้ำหนักเพียง 3 กิโลกรัม ฟอสซิลของมันพบในเหมืองที่ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ยีงพบในประเทศไทยของเราด้วย พบเศษกระดูก 2 ชิ้นของกระดูกแข้งด้านซ้าย และกระดูกน่องด้านขวา มีความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร พบที่หลุมขุดค้นที่ 1 ที่ภูประตูตีหมา อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นพบอยู่ในเนื้อหินทรายหมวดหินเสาขัว ยุคครีเทเชียสตอนต้น ลักษณะของกระดูกที่พบมีลักษณะใกล้เคียงกับคอมพ์ซอกเนธัส ลองกิเปส

ประสาทวิทยาศาสตร์ (Foundation of Neuroscience)

ประสาทวิทยาศาสตร์ (Foundation of Neuroscience) ระบบประสาทของมนุษย์ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของระบบประสาทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ยี่สิบส่วนใหญ่เนื่องจากความก้าวหน้าในทางอณูชีววิทยา , แม่เหล็กและประสาทการคำนวณ สิ่งนี้ทำให้นักประสาทวิทยาสามารถศึกษาระบบประสาทได้ในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอย่างไรทำงานอย่างไรพัฒนาอย่างไรความผิดปกติอย่างไรและจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต – ชีววิทยา

การเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึม (Amoeboid Movement)  ภายในไซโทพลาซึมมีไมโครฟิลาเมนต์ เป็นเส้นใยโปรตีนแอกทินและไมโอซิน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำให้เอนโดพลาซึมไหลไปมาภายในเซลล์ได้และดันเยื่อหุ้มเซลล์ให้โป่งออกมาเป็นขาเทียม (pseudopoda) ทำให้อะมีบาเคลื่อนไหวได้ เรียกว่า การเคลื่อนไหวแบบอะมีบา (amoeboid movement)

ภาพรวมของการศึกษาชีววิทยาจากเล็กไปหาใหญ่

ชีววิทยาภาพรวมของการศึกษาชีววิทยาจากเล็กไปหาใหญ่

ชีววิทยาภาพรวมนี้ได้เราจะเข้าใจเนื้อหาชีววิทยาได้ดีขึ้น และรู้ว่าเนื้อหาที่เรากำลังเรียนอยู่ อยู่ในส่วนไหน และมีอะไรบ้างที่อยู่ในระดับเดียวกัน

เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เนื้อหาสอบชีววิทยาหลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 ควรรู้ก่อนเตรียมสอบ

ในหลักสูตรแกนกลางปี 2560 จึงมีผลทำให้เนื้อหาในบทเรียนบางส่วนถูกตัดออกไป และมีบทใหม่ถูกเพิ่มเข้ามา แต่ทั้งนี้เนื้อหาแต่ละวิชา เนื้อหาสอบชีววิทยาหลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 ควรรู้ก่อนเตรียมสอบ เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6