ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย (Yes หรือ no question)

ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย (Yes หรือ no question) รามารู้จักรูปแบบคำถามในภาษาอังกฤษ หรือ Question Forms กันดีกว่าว่ามีการตั้งคำถามและคำตอบแบบไหนบ้าง

Personal pronoun คืออะไร

Personal pronoun คืออะไร

Personal pronoun คืออะไร Personal pronoun คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม โดยอาจทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคก็ได้

Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ )-เรียนอังกฤษออนไลน์

Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ ) Adverb of frequency  คือ คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความถี่ของเหตุการณ์ หรือการกระทำต่าง ๆว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งแต่ละคำจะมีระดับความถี่ดังนี้

 How about..? What about..? ต่างกันยังไง? การใช้ในประโยคคำถาม

 How about..? What about..? ต่างกันยังไง? การใช้ในประโยคคำถาม

 How about…? What about…? ต่างกันยังไง? การใช้ในประโยคคำถาม What about, How about 2 คำนี้ใช้เหมือนกันและจุดประสงค์ของการใช้ก็เหมือนกันคือ เสนอ (to offer something) เราจะใช้คำว่า What about หรือ How about ตามด้วย คำนาม เพื่อนำเสนอสิ่งนั้น