เรียนออนไลน์ VS ในเรียนห้อง แบบไหนดีกว่า

ข้อดีของการเรียนในห้อง เป็นการเรียนการสอนแบบซึ่งหน้า – มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นเนื่องจากมีอาจารย์ยืนสอนอยู่ข้างหน้า

ตัวอย่าง Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี

ตัวอย่าง Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี ในข้อสอบ Phrasal verb ที่มักเจอบ่อยๆ

การใช้ tense ของคำกริยาใน If clause หรือ tense ของคำกริยาใน Main clasue

ประโยคเงื่อนไข ประโยคเงื่อนไขจะถูกใช้เพื่อบอกให้ทราบว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว หรือจะมีสิ่งใดเกิดขึ้น  หรือสิ่งใดที่เราปรารถนาอยากให้เกิดขึ้น ในภาษาอังกฤษ ประโยคเงื่อนไขส่วนใหญ่จะใช้

ภาษาอังกฤษ-คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ed และ -ing

คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ed และ -ing คำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกบางคำเมื่อเติม -ed และ -ing ข้างท้าย จะกลายเป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งท่านผู้อ่านมักพบเห็นหรือได้ยินบางคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ใช้กันผิดบ่อยๆ ฉะนั้น จึงควรศึกษาหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวนี้ให้เข้าใจ

How about / What about ใช้ต่างกันอย่างไร ?

เรามาศึกษาความแตกต่างของสองคำนี้กันดีกว่า How about….. ใช้กับการแนะนำ ถามความคิดเห็น หรือ ให้ข้อเสนอแนะบางอย่าง เป็นการชักชวนผู้ฟังไปด้วย ( Suggestion , Advice , Recommendation ) เช่น

Tense รูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา- พื้นฐานภาษาอังกฤษ

Tense คือรูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา ที่แสดงให้เราทราบว่าการกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งเรื่อง tense นี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราใช้ tense ไม่ถูก เราก็

Future Simple Tense -ภาษาอังกฤษ

 Future Simple Tense คือ ประโยคที่พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต โดยมีคำหรือวลีบอกเวลาอยู่ด้วย อันเป็นการคาดหมายล่วงหน้า ให้คำมั่นสัญญา หรือแสดงความตั้งใจเอาไว้