กำเนิดคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับโลกยุคใหม่

วิชาคณิตศาสตร์ แต่ไม่ระบุที่มาหรือหลักฐานปรากฏชัดเกี่ยวกับการเกิดขึ้นทางคณิตศาสตร์  โดยมีการสันนิษฐานกันว่า มีความเป็นไปได้ที่คณิตศาสตร์มีพื้นฐานจากธรรมชาติ

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ยังไงให้ได้ผลสูงสุดๆ

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ยังไงให้ได้ผลสูงสุดๆ

ไม่ว่าจะที่ไหน เมื่อไหร่ก็เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ และเรียนอย่าง ไงให้ได้ผลสูงสุดๆ ไม่น่าเบื่อ

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ นักคณิตศาสตร์ผู้จำนวนเชิงซ้อน

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ (เยอรมัน: Johann Carl Friedrich Gauß) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 30

มารู้จัก เทคโนโลยีนาโนกับการพัฒนาทางการแพทย์

ก่อนมารู้จักกับ นาโนเทคโนโลยี คืออะไร? นาโนเทคโนโลยี คือ การจัดการ การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่มีขนาดเล็กอยู่ในช่วง 1 ถึง 100 นาโนเมตร ด้วยความถูกต้องและ แม่นยำ ซึ่งจะส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆมี “สมบัติที่พิเศษขึ้น” ทำให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ใช้สอยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

มารู้จักับ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

มารู้จักับ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) นาโนเทคโนโลยี  เป็นการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันมีการพูดถึงกันมาก  และถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างมาก  หากเราจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวเรานั้นเกิดจากสิ่งที่

สรุปจำนวนจริง (Real number)

คณิตศาสตร์ ม. ปลาย สรุปจำนวนจริง (Real number) -เลขออนไลน์

สรุปจำนวนจริง (Real number) ระบบจํานวนก็จะหมายถึง ตัวเลขต่าง ๆ ที่ใช้งานกัน ซึ่งจํานวนหรือตัวเลขที่ใช้กันทั่ว ๆ ไปคือ จํานวนจริง (Real numbers) ซึ่ง ประกอบด้วยจํานวนชนิดต่าง ๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้

สับเซต (Sub Set)-คณิตศาสตร์ ออนไลน์ ม.4

สับเซต (Sub Set) สับเซต (subset) หรือ “เซตย่อย”  คือ เซตที่เล็กกว่าหรือเท่ากันกับเซตที่กำหนด โดยต้องใช้สมาชิกร่วมกับเซตที่กำหนดเท่านั้น

นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานน้ำแข็งบนดวงจันทร์

น้ำแข็งบนดวงจันทร์ ธรรมชาติของดวงจันทร์เมื่อ Galileo ใช้กล้องโทรทรรศน์ ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องดูดวงจันทร์เมื่อ 389 ปีก่อนนี้เอง เขาได้เห็นผิวขรุขระ เห็นภูเขาเป็นทิวยาวและเห็นหลุมอุกกาบาตจำนวนมากมายกระจัดกระจายอยู่ทั่วผิวหน้าของดวงจันทร์