ตรรกศาสตร์ ม.4 เบื้องต้น

ตรรกศาสตร์ ม.4 เบื้องต้น

ตรรกศาสตร์ ม.4 ประพจน์ ประพจน์ (Statement) คือ ประโยคหรือข้อความที่เป็น “จริง” หรือ “เท็จ” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  เรียก จริง (True: T) หรือ เท็จ (False: F) ว่า ค่าความจริง (Truth value) ของประพจน์

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4) หลักสูตรใหม่

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4) หลักสูตรใหม่

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4) คณิตศาสตร์ ม.4 ตามหลักสูตรของ สสวท. (หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2560)  คณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่ เทอม 1 เทอม 2 เราต้องเรียนอะไรบ้าง เพื่อจะได้วางแผนการเรียนของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

พื้นที่ผิวและปริมาตร

คณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร

พื้นที่ผิวและปริมาตร พื้นที่ผิวและปริมาตร พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด  ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐานและหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกัน เรียกว่า พีระมิด  การเรียกชื่อพีระมิด นิยมเรียกชื่อตามลักษณะรูปเหลี่ยมของฐาน ตัวอย่างเช่น พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า พีระมิดฐานหกเหลี่ยม เป็นต้น

สมบัติของพีระมิด – พื้นที่ผิวและปริมาตร

สมบัติของพีระมิด – พื้นที่ผิวและปริมาตร พีระมิด ในทางคณิตศาสตร์ ให้ความหมายคำว่า พีระมิด ดังนี้ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น เรียกว่า พีระมิด

Preposition หรือ คำบุพบท เช่น in, on, at

Preposition หรือ คำบุพบท เช่น in, on, at

Preposition หรือ คำบุพบท เช่น in, on, at การใช้ on ใช้กับวันในสัปดาห์ ใช้กับวันที่ ใช้กับวันสำคัญต่างๆ 1)“On” ในความหมายแปลว่า บน, ข้างบน เพื่อแสดงตำแหน่ง (Position) เช่น

ฟังก์ชันผกผัน  (inverse function) -คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ฟังก์ชันผกผัน  (inverse function) -คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ฟังก์ชันผกผัน  (inverse function)  ตัวผกผันของความสัมพันธ์  คือการสลับตำแหน่งสมาชิกตัวหน้าและตัวหลังของความสัมพันธ์ ตัวผกผันของฟังก์ชัน  ไม่จำเป็นต้องเป็นฟังก์ชันเสมอไป

สรุปเวกเตอร์ในสองมิติ

สรุปเวกเตอร์ในสองมิติ-คณิตศาสตร์ออนไลน์

สรุปเวกเตอร์ในสองมิติ การบอกปริมาณ ปริมาณมี 2 รูปแบบ คือ 1. ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity) คือ ปริมาณที่บอกเฉพาะขนาด ไม่บอกทิศทาง เช่น ระยะทาง พื้นที่ อุณหภูมิ ความสูง ความดัน เป็นต้น 2. ปริมาณเวกเตอร์ (vector quantity) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เวกเตอร์ คือปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง เช่น ความเร็ว ความเร่ง แรง โมเมนต้ม เป็นต้น