A-Level 61 Math1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

โครงสร้างข้อสอบ-A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  กำหนดการเชิงเส้น, แคลคูลัส, ลำดับและอนุกรม, ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน, สถิติ, การนับ, ความน่าจะเป็น, จำนวนเชิงซ้อน, เวกเตอร์,

ตะลุยโจทย์คณิตฯแนวหลักสูตรใหม่

ตะลุยโจทย์โจทย์คณิตแนวหลักสูตรใหม่-คณิตศาสตร์ออนไลน์ม.ปลาย

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ประยุกต์ แนว สสวท. (อัพเดทหลักสูตรใหม่ทั้งหมด) เหตุผลที่ควรทำโจทย์ในคณิตฯตามแนวหลักสูตรใหม่ รวมถึงโจทย์ประยุกต์ ที่มีการเปลี่ยนแนวคำถาม โดยคอร์สนี้จะมีได้ฝึกทำโจทย์อ้างอิงจากโจทย์ตามแนวของ สสวท รวมไปถึงโจทย์แนวอื่นที่พี่อุ๋ยแนะนำว่าต้องรู้และให้ฝึกไว้เพื่อเตรียมรับมือในการสอบสนามต่างๆ รวมถึงโจทย์ที่พี่อุ๋ยคิดว่าน่าจะออกสอบด้วย

เปอร์เซ็นต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ-เปอร์เซนต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์ คณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.6

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ-เปอร์เซ็นต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์ เปอร์เซนต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์ เป็นการวัดตำเเหน่งของข้อมูลชุดหนึ่งๆ เมื่อแบ่งคะแนนหรือข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วน 10 ส่วน และ 4 ส่วน ตามลำลับ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล

การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetics)

การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetics)

การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetics) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation (EM radiation หรือ EMR)) เป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น คลื่นวิทยุ (Radio waves) คลื่นไมโครเวฟ (Microwaves)