ทฤษฎีจำนวน (Number Theory)คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ทฤษฎีจำนวน (Number Theory) นิยาม ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ n≠0 แล้ว n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนต็ม c เพียงจำนวนเดียวเท่านั้น ซึ่ง m = nc เรียก n ว่าตัวหารหนึ่งของ m   สัญลักษณ์ n|m หมายถึง n หาร m ลงตัว   n|/m หมายถึง n หาร m ไม่ลงตัว

สรุปสูตร การบวก ลบ คูณ หาร ของจำนวนเชิงซ้อน

สรุปสูตร การบวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน คณิตศาสตร์ม.ปลาย

การบวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อน การบวกลบจำนวนเชิงซ้อน การบวก ลบ จำนวนเชิงซ้อนจะทำได้ในรูปแบบของ Rectangular form เท่านั้น  ถ้าอยู่ในรูปแบบอื่น ให้เปลี่ยนมาเป็น Rectangular form โดยนำค่าจำนวนจริง รวมกับจำนวนจริง ส่วนจำนวนจินตภาพให้นำไปรวมกับจำนวนจินตภาพ

คอนจูเกตที่ซับซ้อน สัญกรณ์และคุณสมบัติ-จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)

จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers) ถ้าเรารวมจำนวนจริงและจำนวนจินตภาพเราจะได้จำนวนชนิดใหม่ขึ้นมาเรียกว่า “จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)

ประวัติจำนวนเชิงซ้อน คณิตศาสตรออนไลน์ ม.5

ระบบจำนวนเชิงซ้อนประเภทจินตภาพ (Imaginary Number System)-ประวัติจำนวนเชิงซ้อน คณิตศาสตรออนไลน์ ม.5 โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ (เยอรมัน: Johann Carl Friedrich Gauß)  นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1777) เสียชีวิต 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) เป็นหนึ่งในตำนานนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ (นักคณิตศาสตร์บางท่านกล่าวว่าสี่ผู้ยิ่งใหญ่ของวงการคณิตศาสตร์มี อาร์คิมิดีส นิวตัน เกาส์ และออยเลอร์) ได้รับฉายาว่า “เจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์” (Prince of Mathematics) เนื่องจากอุทิศผลงานในทุก ๆ ด้านของคณิตศาสตร์ในยุคสมัยของเขา นอกจากนี้เกาส์ยังมีผลงานสำคัญทางด้านฟิสิกส์ โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์อีกด้วย

การวางแผนการอ่านหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

การวางแผนการอ่านหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลายอย่างให้เพิ่มเกรด

วางแผนการอ่านหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ควรฝึกฝนให้ระบบ แบบแผน ลดความเบื่อหน่ายในการเรียนม.ปลาย

วิธีการเลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบ

วิธีการเลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เพื่อเตรียมสอบ

วิธีการ เลือกหนังสือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตามประเภทของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาไหน ๆ สิ่งแรกที่จะช่วยจัดกลุ่มหนังสือได้ คือ ประเภทของเนื้อหานั่นเองค่ะ และถึงแม้ว่าในแต่ละเล่มจะมีครบทุกบทซึ่งเน้นตรงตามหลักสูตร แต่เนื้อหาด้านในก็อาจเหมาะสำหรับการเตรียมตัวอ่านที่ต่างกัน ดังนี้

ความน่าจะเป็น ( Probability )-คณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.6

ความหมายของความน่าจะเป็น ในชีวิตประจำวันของทุกคนต้องได้ยินคำว่า ความน่าจะเป็น หรือ โอกาส เช่น โอกาสที่วันนี้แดดจะออกมีมาก ความน่าจะเป็นที่โยนเหรียญแล้วจะได้หัว มีเท่ากับได้ก้อย หรือความน่าจะเป็นที่จะถูกหวย มาน้อยกว่าจะถูกเจ้ามือกิน ฯลฯ ในยุคสมัคยก่อนที่ผู้คนส่วนมากใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่าง ซึ่งร้อยคนก็มีความเห็นไม่เหมือนกัน ไม่มีหลักการในการคิด ความน่าจะเป็นจึงมีใช้ช่วยในการตัดสินในเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องมากขึ้น เช่น วันนี้ควรจะเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนเวลาออกนอกบ้าน หรือไม่เมื่อมองดูท้องฟ้าแล้วมืดครึ้ม แสดงว่าโอกาสที่ฝนจะตกวันนี้มีมาก ดังนั้นจึงควรเตรียมอุปกรณ์ที่จะกันฝนได้ไปด้วย อาจจะเป็นร่ม หรือเสื้อกันฝนก็ได้