Mathematical Logic

เอกสารสรุปเลขเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Mathematical Logic )ม.4

พื้นฐานละเอียดมา สำหรับเรียนล่วงหน้า/พร้อมกับที่โรงเรียน หรือสำหรับน้องที่อยากเน้นบท “ตรรกศาสตร์”  สอนเนื้อหาไล่ตามหลักสูตร  สรุปให้เข้าใจสามารถเรียนรู้พื้นฐานทางด้านตรรกศาสตร์ ม.ปลาย

การประมาณค่าพาย π

มาทำความรู้จักกับวันการประมาณค่าพาย π

ประวัติปี โดยประมาณ Pi เป็นที่รู้จักมาเกือบ 4000 ปีแล้วในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ชาว Babylon โบราณใช้มัน (ประมาณ 3.125) เพื่อคำนวณขนาดของวงกลม โดยประมาณ 250

แนะนำตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์แนวหลักสูตรใหม่-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

คณิตฯตามแนวหลักสูตรใหม่ รวมถึงโจทย์ประยุกต์ ที่มีการเปลี่ยนแนวคำถาม โดยคอร์สนี้จะมีได้ฝึกทำโจทย์อ้างอิงจากโจทย์ตามแนวของ สสวท รวมไปถึงโจทย์แนวอื่นที่พี่อุ๋ยแนะนำว่าต้องรู้และให้ฝึกไว้เพื่อเตรียมรับมือในการสอบสนามต่างๆ รวมถึงโจทย์ที่พี่อุ๋ยคิดว่าน่าจะออกสอบด้วย

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์อย่างไร ให้ได้ผลสูงสุด

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์อย่างไร ให้ได้ผลสูงสุด

เรียนคณิตออนไลน์ แล้ว ข้อดีของการเรียนออนไลน์คือ น้องสามารถบริหารจัดตารางเวลาได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องกังวลว่า คอร์สเรียนที่ลงไปเวลาเรียนจะชนกันหรือเปล่า แต่อย่างไรก็ตาม พี่ขอแนะนำให้น้องเขียนตารางส่วนตัวขึ้นมา โดยบันทึกให้ชัดเจนว่า จะเรียนคอร์สไหนและใช้เวลากี่ชั่วโมง รวมถึงตั้งเป้าหมายการเรียน เช่น จะเก็บเนื้อหาเรื่องสถิติให้จบภายในสิ้นเดือน หรือ อาทิตย์นี้จะจับเวลาทำโจทย์ให้ได้ 3 ชุด เป็นต้น แล้วอย่าลืมให้รางวัลตัวเองเล็กๆ น้อยๆ เมื่อทำได้ตามเป้าหมายด้วยนะ จะได้มีกำลังใจเรียนต่อเยอะๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ (Basic Statistics)

เปอร์เซ็นต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

เปอร์เซนต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์  เปอร์เซนต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์ เป็นการวัดตำเเหน่งของข้อมูลชุดหนึ่งๆ เมื่อแบ่งคะแนนหรือข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วน 10 ส่วน และ 4 ส่วน ตามลำลับ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ (Basic Statistics)

การแจกแจงความถี่ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

การแจกแจงความถี่ การแจกแจงความถี่เป็นวิธีการจัดเตรียมข้อมูลดิบให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการนำไปวิเคราะห์ ซึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการแจกแจงความถี่ คือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต ความหมายของสถิติ คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat หมายถึงข้อมูล หรือสารสนเทศ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทำสำมะโนครัว เพื่อจะทราบจำนวนพลเมืองในประเทศทั้งหมด ในสมัยต่อมา คำว่า สถิติ ได้หมายถึง ตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม เช่น จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน อัตราการเกิดของเด็กทารก ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี เป็นต้น สถิติในความหมายที่กล่าวมานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูลทางสถิติ (Statistical data)อีกความหมายหนึ่ง สถิติหมายถึง วิธีการที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล สถิติในความหมายนี้เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรียกว่า “สถิติศาสตร์”สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

คณิตศาสตร์การ หาระยะทางจากดาวเทียมถึงเครื่องรับ GPS ได้อย่างไร

GPS คืออะไร? GPS คือ ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่าย คือ อเมริกา รัสเซีย ยุโรป

เทคนิคการ คณิต 1 วิชาสามัญ

เทคนิคการ คณิต 1 วิชาสามัญ สำหรับคนเรียนออนไลน์

พิชิตคณิต 1 วิชาสามัญ เนื้อหา และ ตะลุยข้อสอบทุกข้อ สำหรับคนเรียนออนไลน์ ทวนเนื้อหา ลุยข้อสอบวิชาสามัญ จบในคอร์สเดียว

เทคนิคการเตรียมสอบ PAT 1 สำหรับคนเรียนออนไลน์

เทคนิคการเตรียมสอบ PAT 1 สำหรับคนเรียนออนไลน์  เทคนิคการทำ PAT1 อย่าทำเรียงข้อ เลือกหัวข้อที่ถนัดและง่ายทำก่อน