ตัวคูณร่วมน้อย และ ตัวคูณร่วมมาก

ตัวประกอบของจำนวนนับ‎ ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) และ ตัวคูณร่วมมาก (ห.ร.ม.)

ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) น้องๆ ทราบหรือไม่ว่า การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปนั้น เป็นการหาตัวตั้งร่วมหรือพหุคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดของจำนวนนับเหล่านั้น บทความนี้ได้รวบรวม ตัวอย่าง ค.ร.น. พร้อมทั้งแสดงวิธีทำอย่างละเอียด โดยมีวิธี การหา ค.ร.น. ทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้

วิธีเรียงสับเปลี่ยน – คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

วิธีเรียงสับเปลี่ยน (PERMUTATION) วิธีการเรียงสับเปลี่ยน     วิธีการเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) คือการเรียงสิ่งของโดยคำนึงถึงตำเเหน่งของสิ่งของเเต่ละสิ่งเป็นที่สำคัญที่สุด โดยจะใช้บทนิยามที่ว่า “ถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวก จะใช้เเฟกทอเรียล (factorial) n โดยเป็นผลคูณตั้งเเต่ 1 ถึง n เขียนเเทนด้วย n!”

อนุกรมเลขคณิต และ อนุกรมเรขาคณิต เกร็ดความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์

ลำดับและอนุกรม ม.5 อนุกรมเรขาคณิต อนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิต เรียกว่า อนุกรมเรขาคณิต และอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตจะเป็นอัตราส่วนร่วมของอนุกรมเรขาคณิตด้วย

ลำดับและอนุกรม(Sequences and Series)และแบบฝึกหัด

ลำดับและอนุกรม(Sequences and Series) ลำดับ(Sequences) หมายถึง  ตัวเลขชุดหนึ่งที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ ลักษณะของลำดับมีอยู่ 2 ชนิด คือ ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ ชนิดของลำดับที่นิยมใช้กันอยู่ 2 ชนิดคือ 

เรื่อง ประโยคเปิด ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณและค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

ตรรกศาสตร์-เรื่อง ประโยคเปิด ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณและค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

ประโยคเปิด  ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณและค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ประโยคเปิด             จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า  ประโยคหรือข้อความใดที่มีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องและเราไม่สามารถหาค่าความจริงได้ เราเรียกประโยคนั้นว่า  ประโยคเปิด            ประโยคเปิดสามารถทำให้เป็นประพจน์ได้  ถ้าเรานำค่าบางค่ามาแทนตัวแปรในประโยคเปิด ซึ่งจะมีผลทำให้เราทราบทันที  ว่าประโยคเปิดเหล่านี้เป็นจริงหรือเท็จ

เตรียมกับการ TCAS คณิตศาสตร์ - ที่นิยมออกสอบ

เตรียมกับการ TCAS คณิตศาสตร์ – ที่นิยมออกสอบ

 TCAS คณิตศาสตร์ – ครบทุกบท พิชิตคะแนน PAT1, 9 วิชาสามัญ และ O-NET คณิตศาสตร์ ด้วยการสรุปเนื้อหาครบถ้วนตั้งแต่ ม.4-ม.6 คณิตศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งในวิชาที่ใช้ยื่นคะแนนได้เกือบทุกคณะ ทั้งคณะสายวิทย์ คณะสายคำนวณ และคณะสายภาษา และเป็นวิชาที่น้องๆ ก็สามารถเก็บคะแนนสูงๆ ได้  #Dek64 ฝากขอให้ การสอบ PAT1, วิชาสามัญ และ O-NET ซึ่งพี่ป่านใช้เทคนิคนี้ในการเตรียมตัวสอบจนสามารถพิชิตคณะในฝันได้สำเร็จ มีหัวข้อ ที่นิยมออกสอบ ทุกปี มีดังนี้ เพื่อการทบทวนและเตรียมตัว อ่านหนังสือ

คณิตศาสตร์ ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง

คณิตศาสตร์ ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้างที่ต้องเรียน

คณิตพื้นฐาน ม.6  ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล 1.1 สถิติศาสตร์ อธิบายลักษณะเบื้องต้นของสถิติศาสตร์

คณิตคิดเร็ว การคูณเลข 2 หลัก ที่จำนวนหน้าเท่ากัน จำนวนหลังบวกกันได้ 10

รวมสูตร และเทคนิค วิธี คิด เลข เร็ว ต่างๆ เกี่ยวกับ คณิต คิด เร็ว ของการคูณ การหาร การบวก การลบ การถอดราก ของเลขหลายจำนวน ทั้ง 2 หลัก 3 หลัก 4 หลัก และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งเลขโดดด้วย การคิด เลข เร็ว