จำนวนจริง (Real number)-พีชคณิตระดับมัธยม

จำนวนจริง ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้แทนปริมาณต่างที่มีอยู่ในธรรมชาติ ในยุคเริ่มแรกเรารู้จักจำนวนที่มีลักษณะเต็มหน่วยที่เป็นปริมาณเชิงประจักษ์ในธรรมชาติ ชุดจำนวนเหล่านี้ถูกนำมารวมกันเป็นเซตเรียกว่าเซตจำนวนนับ (Natural numbers) ต่อมามีการกำหนดเลขศูนย์ และจำนวนตรงกันข้ามกับจำนวนนับ จึงเรียกจำนวนสามกลุ่มนี้ใหม่ว่า จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์ และจำนวนเต็มลบ เกิดเป็นเซตจำนวนเต็ม ต่อมามีการศึกษาปริมาณเชิงสัดส่วน (Ratio) ที่เกิดจากการแบ่งในลักษณะการหารกันระหว่างจำนวนเต็ม รวมถึงการการหาผลหารที่อยู่รูปทศนิยมรู้จบ และทศนิยมไม่รู้จบชนิดทศนิยมซ้ำ เมื่อผนวกกับระบบจำนวนที่มีก่อนหน้าเราเรียกเซตจำนวนกลุ่มนี้ว่าเซตจำนวนตรรกยะ (Rational numbers) สำหรับจำนวนที่อยู่นอกเหนือจากจำนวนตรรกยะเรียกว่าเซตจำนวนอตรรกยะ ผลผนวกสุดท้ายทำให้เราได้เซตจำนวนที่เรียกว่าเซตจำนวนจริง ระบบจำนวนจริงนี้สามารถอธิบายเป็นภาพด้วยเส้นจำนวนแสดงการจัดเรียงอันดับ และการวัดระยะระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งเมื่อเราแทนตำแหน่งด้วยจุดบนเส้นจำนวน

ผลคูณคาร์ทีเซียน(Cartesian product)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน -ผลคูณคาร์ทีเซียน(Cartesian Product)

 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ผลคูณคาร์ทีเชียน(Cartesian Product) นิยาม   คูณคาร์ทีเชียน ของเซต A และ B คือ เซตคู่ลำดับ (a,b) ทั้งหมดโดยที่ a Î A  และ b Î B  เช่น            A =  { 1,2,3} , B = {4,5,6}

ทฤษฎีจำนวน (Number theory)

สรุปสูตร ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น     นิยาม ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ n≠0 แล้ว n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนต็ม c เพียงจำนวนเดียวเท่านั้น ซึ่ง m = nc

สนามของแรง (ลูกอม Cover)-ฟิสิกส์-ม.ปลาย

  จากที่ได้ฟังเพลง สนามของแรงนั้น ทำให้พบว่าแรงต่างๆบนโลกมีอยู่มากมายหลายชนิด สามารถสรุปได้ 4 ชนิด ต่อไปนี้ 1. สนามแม่เหล็ก (Magnetic Field)           สนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) หมายถึง บริเวณที่มีแรงแม่เหล็กกระทำต่อวัตถุ ซึ่งวัตถุที่แม่เหล็กออกแรงกระทำแล้วเกิดผลได้นั้นจะเรียกว่า สารแม่เหล็ก           แม่เหล็กประกอบด้วย 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ ขั้วเหนือจะแทนด้วยสีแดง  ขั้วใต้จะแทนด้วยสีน้ำเงิน เมื่อขั้วเหมือนกันจะผลักกัน (+,+) (-,-)   แต่ถ้าขั้วต่างกันจะดึงดูดเข้าหากัน (+,-) (-,+)           สารแม่เหล็ก คือ สารที่เกิดแรงดูดกับแท่งแม่เหล็กได้ เช่น เข็ม ทิศเหล็ก นิกเกิล โคบอลต      …

ติวเลขเรื่อง พาราโบลา (Parabola) คณิตศาสตร์ ม.4

ติวตามใจพี่อุ๋ย พาราโบลา ตอนที่ 1 เป็นการหยิบยกหัวข้อที่น่าสนใจ และ ออกข้อสอบในหลายๆสนามสอบ อาธิ ข้อสอบ #Onet #วิชาสามัญ #Pat1 #กลางภาค หรือ #ปลายภาค ของแต่ละโรงเรียน มาสอนกัน ถึงขั้น ตั้งแต่ไม่เป็น ยันทำเป็นกันเลยทีเดียว ซึ่งพี่อุ๋ยจะเอาเรื่องอะไรมาสอนในแต่ละครั้งนั้น ต้อง

สรุปย่อเรื่องสับเซต และ เพาเวอร์เซต-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สับเซต และ เพาเวอร์เซต สับเซต             สับเซต (subset) หรือ “เซตย่อย”  คือ เซตที่เล็กกว่าหรือเท่ากันกับเซตที่กำหนด โดยต้องใช้สมาชิกร่วมกับเซตที่กำหนดเท่านั้น

สรุปเนื้อหา ม.ปลาย แคลคูลัส ระดับชั้น ม.6

สรุปเนื้อหา แคลคูลัส ระดับชั้น ม.6  เป็นเนื้อหาโดยสรุปในหัวข้อ แคลคูลัส โดยจะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานของลิมิต การหาอนุพันธ์ จนถึงการอินทิเกรต ในหัวข้อแคลคูลัสนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ระดับสูงต่อไป เพราะฉะนั้นการเข้าใจในเรื่องของแคลคูลัส

ลำดับ และอนุกรม (Sequences & Series) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ลำดับ(Sequences) หมายถึง  ตัวเลขชุดหนึ่งที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ ลักษณะของลำดับมีอยู่ 2 ชนิด คือ ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ ชนิดของลำดับที่นิยมใช้กันอยู่ 2 ชนิดคือ 

ตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่อง ความน่าจะเป็น( Probability)

ความน่าจะเป็นProbability 1. การทดลองสุ่ม เป็นการทดลองที่ผลลัพธ์จะสามารถเกิดขึ้นได้แตกต่างกันหลายอย่าง แต่เราไม่ทราบว่าผลลัพธ์ใดจะเกิดขึ้นการโยนเหรียญขึ้นไปในอากาศ เป็นการทดลองสุ่มเพราะผลลัพธ์เกิดขึ้นได้หลายอย่าง แต่เรายังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรการทอดลูกเต๋าลงในถ้วย เป็นการทดลองสุ่มเพราะเราไม่ทราบว่าลูกเต๋าจะหงายหน้าอะไร

คลังความรู้ ม.ปลาย ความหมายของความน่าจะเป็น(Probability)-คณิตศาสตร์

ทฤษฎีความน่าจะเป็นเริ่มมาจากปัญหาของการเล่นเกมการพนัน โดยมีนักพนันชาวฝรั่งเศสชื่อ เซอวาลิเยร์ เดอ เมเร (Chevalier de Mire) ซึงนิยมเล่นพนันมาก เดอ เมเร มีปัญหาอยู่อย่างนึงที่ยังแก้ไม่ตกสักที คือปัญหาในการแบ่งเงินพนันกันระหว่างนักพนัน แกเลยเข้าไปขอคำแนะนำจากนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องที่สุดในฝรั่งเศสยุคนั้น คือปาสคาล (Pascal) และแฟร์มาต์ (Fermat) จนเป็นที่มาของทฤษฎีความน่าจะเป็นในยุคปัจจุบัน