ทบทวน วิธีการเขียนเซต และ สัญลักษณ์แทนเซต

วิธีการเขียนเซต  • การเขียนเซต    1.  การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก เขียนสมาชิกทุกตัวลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกกา { } และใช้เครื่องหมาย

โครงสร้างของจำนวนจริง-คณิตศาสตร์

จำนวนจริง ( Real Numbers ) ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ 1) จำนวนตรรกยะ (Rational Numbers) คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เมื่อเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มและ “ส่วนมีค่าไม่เท่ากับ 0 ”

บทนิยามของเรื่องอนุกรม-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

อนุกรม บทนิยาม  อนุกรม ถ้า  a1,   a2,   a3,   …,   an   เป็น ลำดับจำกัด ที่มี n พจน์ จะเรียกการเขียนแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับในรูป

มารู้จักพื้นฐาน ทฤษฎีตัวเลขคืออะไร? ในเชิงคณิตศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและลึกซึ้งในบางครั้งนั้น ทฤษฎีจำนวนบางครั้งเรียกว่า เลขคณิตที่สูงขึ้น. นักทฤษฎีจำนวนพิจารณาคุณสมบัติของ จำนวนเต็มตัวเลขธรรมชาติที่คุณรู้ว่า -1, -2, 0, 1, 2 และอื่น ๆ มันเป็นส่วนหนึ่งในเชิงทฤษฎีและการทดลองส่วนหนึ่งในขณะที่นักคณิตศาสตร์พยายามค้นหาการโต้ตอบทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและไม่คาดคิด

ประโยชน์การศึกษาเรื่องจำนวนเชิงซ้อน(Complex number)

จำนวนเชิงซ้อน(Complex number)คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไร? จำนวนใดที่ยกกำลังสองแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนลบ ? หากเราเอาคำถามนี้ไปถาม นักคณิตศาสตร์ช่วงก่อนปี ค.ศ. 1700 พวกเขาจะตอบว่าไม่มี เพราะ จำนวนบวกเมื่อยกกำลังสองย่อมได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวก และแน่นอนว่า จำนวนลบเมื่อยกกำลังสองก็ย่อมได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนบวกเช่นกัน

เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับการคิด

พื้นฐานของมนุษย์เราจะรักจะชอบสิ่งใดก็จะต้องสนุกกับมันก่อน เมื่อสนุกก็จะไม่เบื่อ กลับมาที่สิ่งพื้นฐานที่ทุกคนเข้าใจได้เลยในคำตอบก็คือ “เกม” เกมนี่แหละประตูสู่หัวใจแห่งการรักคณิตศาสตร์ขั้นที่หนึ่ง ผู้เขียนเองมีข้อสันนิษฐานจากประสบการณ์ที่สังเกตได้จากเพื่อนร่วมชั้นในสมัยเรียนของผู้เขียนข้อหนึ่งที่ว่า คนที่ชอบเล่นเกมมักจะมีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหาได้ดี สังเกตได้จากพวกเขามักจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์และได้ผลการเรียนวิชานี้ในระดับดีถึงดีมาก

บิดาแห่งตัวเลข นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ พีทาโกรัส

พีทาโกรัส (Pythagoras) เป็นนักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณผู้ได้ชื่อว่า “บิดาแห่งตัวเลข” เป็นผู้ค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีบทพีทาโกรัสอันโด่งดัง เขามีผลงานสำคัญในหลากหลายสาขาวิชาทั้งคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ รวมถึงวิชาดนตรี พีทาโกรัสเป็นเจ้าลัทธิบูชาตัวเลขมีสาวกจำนวนมากและยังเป็นต้นตำรับการกินอาหารมังสวิรัติ ผลงานของเขามีอิทธิพลต่อผู้คนจำนวนมากตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของคณิตสาสตร์

ช่วงปี 1000-1500 เป็นระยะเวลาที่ยุโรปกำลังตกอยู่ในยุคมืด เพราะภูมิปัญญาโบราณต่างๆ ถูกทอดทิ้ง และอารยธรรมตกต่ำ แต่ความสนใจในวิทยาการด้านคณิตศาสตร์ก็ยังบังเกิดขึ้นอีกคำรบหนึ่ง เมื่อ Gilbert แห่ง Aurillac (พ.ศ. 1481-1546) นำเลขอาหรับมาใช้ในวงการวิชาการของยุโรป และ Fibonacci แห่งเมือง Pisa ในอิตาลีได้ใช้วิธีการคำนวณเลขของชาวอาหรับในการเรียบเรียงหนังสือชื่อ Liber a baci ซึ่งแปลว่า ตำราคำนวณในปี พ.ศ. 1745 หนังสือเล่มนี้มีโจทย์คณิตศาสตร์และพีชคณิตมากมาย และมีลำดับ Fibonacci (Fibonacci sequence) ด้วย ซึ่งลำดับนี้คือ ชุดเลข 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 โดยตั้งแต่จำนวนที่ 3 ไปเป็นเลขที่ได้จากการรวมเลข 2 ตัวหน้าที่อยู่ติดมัน เช่น 2 = 1+1, 5 = 2+3…

คณิตศาสตร์การเงิน (Mathematical finance) น่าสนใจยังไง

การเงินคณิตศาสตร์คืออะไร การเงินคณิตศาสตร์เป็นสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ทำงานกับสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงเพื่อกำหนดรูปแบบการกำหนดราคาและค่าทรัพยากร มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการศึกษาเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน ในทางปฏิบัตินักเศรษฐศาสตร์การเงินจะศึกษาปรากฏการณ์และสร้างตัวอย่างทางทฤษฎีว่าจะนำไปใช้กับโลกแห่งความจริงได้อย่างไร บุคคลในสาขาการเงินคณิตศาสตร์จะใช้ทฤษฎีนั้นและนำไปใช้กับสถานการณ์ในโลกแห่งความจริงเพื่อรับค่าหรือรับข้อมูลที่จะสร้างผลกำไร