การประยุกต์ของกราฟ-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

การประยุกต์ของกราฟ บางครั้งอาจมีการกำหนดจำนวนไว้บนเส้นเชื่อมแต่ละเส้น ซึ่งจำนวนเหล่านี้อาจแทนระยะทางระหว่างจังหวัด หรืออาจ

การเขียนกราฟเวกเตอร์ใน 2 มิติ

การเขียนกราฟเวกเตอร์ใน 2 มิติ กราฟของเวกเตอร์ 1 กราฟของเวกเตอร์ u = (a, b) = ai + bj ระยะตามแกน Y = b หน่วย ระยะตามแกน X = a หน่วย กราฟแสดงผลบวก u + v ให้ u = ai + bj v = ci + dj u + v = (a + c)i + (b + d)j u – v = (a – c)i +…

การแก้อสมการ (Inequality) ทางคณิตศาสตร์

การแก้อสมการ       บทนิยาม  อสมการ  คือ  ประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์  <  , >  ,  ≤   ,  ≥     หรือ  ≠   แสดงความสัมพันธ์

ภาคตัดกรวย (Conic Section) ม.4

เนื้อหา ภาคตัดกรวย สูตรภาคตัดกรวย สำหรับระดับมัธยมปลาย จะว่าด้วยการหาความสัมพันธ์ของเส้น และ จุด รวมถึงสมการของ วงกลม วงรี พาราโบลา และ ไฮเพอร์โบลา ซึ่งจะเป็นเนื้อหาโดยสรุปเท่านั้น สามารถอ่านรายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเติมได้ เพื่อความเข้าใจในเรื่อง ภาคตัดกรวย มากยิ่งขึ้น

คณิตศาสตร์ : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

วิธีการหนึ่งสำหรับการนำเสนอความสัมพันธ์โดยไม่ผ่านภาษาหรือสัญลักษณ์ของคู่อันดับคือการใช้กราฟ หรือ แผนผัง โดยที่หางลูกศรแทนสมาชิกของเซตแรกที่สัมพันธ์กับสมาชิกของเซตที่สองตรงตำแหน่งหัวลูกศรในที่นี้จะนำเสนอการใช้กราฟและแผนผังแสดงความสัมพันธ์ทวิภาคแบบเต็มหน่วยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล

วิธีการเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งได้ง่ายๆ

หลายคนรู้สึกว่าตนเองขาดพรสวรรค์ในการเรียนคณิตศาสตร์และไม่สามารถจะเก่งวิชานี้  คนส่วนใหญ่สามารถเก่งเลขได้ด้วยความมานะพยายามและการฝึกฝน

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ : ระบบเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

 ระบบเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์  มนุษย์ติดต่อสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยระบบเลขฐานสิบ ซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่ระบบคอมพิวเตอร์การทำงานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ระบบเลขฐานสอง เพราะอุปกรณ์ภานในเครื่องคอมพิวเตอร์