เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 1

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรใหม่ ตามหลักสูตรของ สสวท. ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 2 เล่ม ไม่มีคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แต่บางโรงเรียนก็อาจจะเสริมบางเรื่องนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้

ระบบสมการสองตัวแปร

ระบบสมการสองตัวแปร คือ สมการที่มีตัวแปรสองตัว เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นหนึ่งและไม่มีการคูณกันของตัวแปร     โดย คำตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มี x และ y เป็นตัวแปร คือ ค่า x และ y ที่ทำให้สมการเป็นจริง   โดย จากสมการ y = mx + b

วิธีการหาคำตอบจากสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

วิธีการหาคำตอบจากสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

วิธีการหาคำตอบจากสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อย่างที่กล่าได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับพื้นของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ถ้ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องพื้นฐานควรจะกลับไปศึกษาก่อนเพื่อความเข้าใจในการทำโจทย์ในวิธีการ

พื้นที่ผิวและปริมาตร‎ -ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

พื้นที่ผิวและปริมาตร‎ -ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

พื้นที่ผิวและปริมาตร‎ -ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด            พีระมิด คือ ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม ที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลม

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function)

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function)

ฟังก์ชันกำลังสอง  (Quadratic function)             ฟังก์ชันกำลังสองเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป    y   =   ax2 + bx + c   เมื่อ  a, b, c  เป็นจำนวนจริงใด ๆ  และ  a ¹ 0   ซึ่งกราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  เรียกว่า  พาราโบลา

กราฟเส้นตรง

กราฟเส้นตรง 1. สมการของกราฟเส้นตรงที่ขนานกับแกน x กำหนดให้ L เป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน x ดังนั้น เส้นตรง L ย่อมตั้งฉากกับแกน y และกำหนดให้เส้นตรง L ตัดแกน y ที่จุด (0, b) ถ้า b > 0 เส้นตรง L จะอยู่เหนือแกน x และห่างจากแกน x เป็นระยะ |b| หน่วย ถ้า b = 0 เส้นตรง L จะทับแกน x ถ้า b < 0 เส้นตรง L จะอยู่ใต้แกน x และห่างจากแกน x เป็นระยะ |b| หน่วย

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษยอดฮิตสำหรับวัยเรียน

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษยอดฮิตสำหรับวัยเรียน

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษยอดฮิตสำหรับวัยเรียน ทำความรู้จักสนามสอบภาษาอังกฤษ 6 รูปแบบ ทั้ง​ SAT, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU – TEP และ TU – GET

สายวิทย์คณิต หรือสายศิลป์คำนวณ แตกต่างกันอย่างไร?

สายวิทย์คณิต หรือสายศิลป์คำนวณ แตกต่างกันอย่างไร?

สายวิทย์คณิต หรือสายศิลป์คำนวณ แตกต่างกันอย่างไร? ายวิทย์คณิตกับสายศิลป์คำนวณ แตกต่างกันที่วิชาวิทยาศาสตร์ โดยสายวิทย์คณิตจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นกว่า ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ในขณะที่สายศิลป์คำนวณจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้แก่

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุในแนวตั้ง แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือกลุ่ม A และ B ซึ่งกลุ่ม A มี 8 หมู่ คือ IA ถึง VIIIA  มีรายละเอียดของแต่ละหมู่ ดังนี้

พื้นที่ผิวและปริมาตร-คณิตศาสตร์ ม.3

พื้นที่ผิวและปริมาตร-คณิตศาสตร์ ม.3 

บทสรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์ ม.3 รูปทรงเรขาคณิต ประกอบด้วย 1. ปริซึม คือ ทรงสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งคู่อยูในแนวระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน