คณิตศาสตร์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์

คณิตศาสตร์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ แบบรูป (Pattern)          แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะสำคัญบางอย่างร่วมกันอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นได้โดยใช้การสังเกต การวิเคราะห์ หาเหตุผลสนับสนุนจนได้บทสรุปอันเป็นที่ยอมรับได้

การแก้อสมการพหุนามหนึ่งตัวแปร

การแก้อสมการพหุนามหนึ่งตัวแปร จัดรูปอสมการให้ด้านหนึ่งเท่ากับ 0 ทำสัมประสิทธิ์ข้างหน้าให้เป็น + ทุกวงเล็บ และดีกรียกกำลังเลขคี่

เลขเรื่องเอกนาม คือ อะไร

เลขเรื่องเอกนาม คือ อะไร?

เลขเรื่องเอกนาม คือ อะไร? สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.ต้น เอกนาม คือ อะไร เอกนาม คือ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปการคูณของค่าคงตัว กับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ เช่น 3, 3xy3, 5x + 3x เป็นต้น สัมประสิทธิ์ของเอกนาม หมายถึง ค่าคงตัวที่คูณอยู่กับตัวแปรของเอกนามนั้น เช่น 2×2  มีสัมประสิทธิ์เป็น2 3×9  มีสัมประสิทธิ์เป็น 3 ดีกรีของเอกนาม หมายถึง ผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรของเอกนามนั้น เช่น 5×1 y6 z4 จะมีดีกรีเท่ากับ 1 + 6+ 4  = 11 การบวก-ลบ เอกนาม คือ อะไร เอกนาม 2 เอกนามจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีสมบัติดังนี้ มีตัวแปรชุดเดียวกัน เลขชี้กำลังของตัวแปร ตัวเดียวกันของแต่ละเอกนามเท่ากัน เอกนามที่คล้ายกันสามารถหาผลบวก ผลลบในรูปผลสำเร็จได้ ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน =…

สรุปเนื้อหาสรุปเนื้อหาพาราโบลา(parabola) ม.3

สรุปเนื้อหาสรุปเนื้อหาพาราโบลา(parabola) ม.3

สรุปเนื้อหาสรุปเนื้อหา พาราโบลา (parabola) ม.3 พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ y =  ax2+ bx + c เมื่อ a≠ 0      พาราโบลา. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรื่อง พาราโบลา. พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ … สรุป ลักษณะทั่วไปของกราฟพาราโบลา y =  ax2+ bx + c เมื่อ a ≠ 0 พาราโบลา คือ กราฟที่เป็นเส้นโค้ง ไม่เป็นเส้นตรง  สมการพาราโบลามี 5 แบบ ได้แก่ สมการพาราโบลาจะมีคุณสมบัติอยู่ 6 ข้อ คือ 1. จุดยอดคือ จุด (h,k) 2. ถ้า a > 0  กราฟพาราโบลาจะเปิดด้านบน(พาราโบลาจะหงาย)…

คณิตฯ A-level เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

สรุปสูตร จำนวนเชิงซ้อนและเฉลยแนวข้อสอบคณิตฯ A-level 66 เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

สรุปสูตร จำนวนเชิงซ้อน  และ  เฉลยแนวข้อสอบ คณิตฯ A-level เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 5 Alevel 66 EP5  #จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อน ( COMPLEX NEMBER ) ในหัวข้อ จำนวนเชิงซ้อน นี้จะอธิบายถึงพื้นฐานของจำนวนเชิงซ้อน การประยุกต์ใช้จำนวนเชิงซ้อน และกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับ จำนวนเชิงซ้อน ซึ่งหัวใจของบทนี้ คือ การเข้าใจหน่วยจินตภาพ ( Imaginary Unit )

เทคนิค เรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง

เทคนิคเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง

เทคนิคเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง เรียนคณิตศาสตร์ ให้เก่งไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่เลยครับสำหรับน้องๆ 1. ต้องรู้ที่มาของสูตร นักเรียนจำนวนมาก เรียนคณิตศาสตร์ แบบจำสูตร แล้วก็แทนสูตรแล้วก็หวังว่าจะได้คำตอบครับ แน่นอนว่าบางครั้งก็ได้คำตอบ บางครั้งก็ไม่ได้คำตอบ บางครั้งก็ลืมสูตรที่จำ การแก้ปัญหาง่ายมากๆเลยคือต้องเข้าใจที่มาของสูตร ว่าสูตรแต่ละสูตรพิสูจน์มาได้อย่างไร อาจจะเสียเวลาหน่อยในการหาว่าสูตรแต่ละสูตรมาได้อย่างไร แต่เชื่อเถอะครับว่ามันคุ้มค่าที่จะรู้ และจะทำให้การ เรียนคณิตศาสตร์ ของน้องๆได้ผลมากขึ้นอย่างแน่นอน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 1

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 1

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 1 มีข้อมูลดังนี้ พื้นที่ผิวและปริมาตร บทเรียนย่อย – ภาคตัดกรวย – ปริมาตรทรงกรวย (animation) – สมบัติของพีระมิด – พีระมิดยอดตัด

10 คณะยอดฮิต 2566 

10 คณะยอดฮิต 2566 สมัครทีแคสปี 2566 รอบ 3 แอดมิชชัน ว่า รอบ 3 มีผู้สมัคร 124,815 คน จำนวนที่นั่งรับ 124,177 ที่นั่ง โดยปีนี้ให้ผู้สมัครเลือกได้ไม่เกินคนละ 10 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาที่มีการสมัครสูงสุด 10 ลำดับแรก มีดังนี้

คณิตศาสตร์คืออะไร? และการประยุกต์ใช้สำหรับอาชีพ

คณิตศาสตร์คืออะไร? และการประยุกต์ใช้สำหรับอาชีพ

คณิตศาสตร์คืออะไร? และการประยุกต์ใช้สำหรับอาชีพ คณิตศาสตร์คืออะไร? ซึ่งแน่นอนว่าการจะอธิบายเรื่องนี้แบบสั้นๆ นั้นคงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้นจะเป็นลักษณะของการค่อยๆ อธิบายเป็นตอนๆ จะยกตัวอย่างอธิบายแนวคิดของสายหลักๆ ทางคณิตศาสตร์ คำถามที่ว่า “คณิตศาสตร์คืออะไร” นั้น เป็นคำถามที่หลายๆ คนคงจะสงสัยมานาน แน่นอนว่าทุกๆ คนต่างเริ่มเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการนับเลข การบวกลบคูณหาร รวมไปถึงเรขาคณิต พีชคณิตต่างๆ  ท้ายที่สุดแล้วมันกลายเป็นสัญลักษณ์บ้าบออะไรสักอย่างที่เริ่มหลุดโลกไปไกล คำถามคืออะไรคือจุดร่วมกันของสิ่งเหล่านี้ อะไรคือความหมายจริงๆ ของการศึกษาคณิตศาสตร์ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มมาหาคำตอบกันเลย

ระบบจำนวนจริง

ระบบจำนวนจริง จำนวนจริงประกอบด้วย จำนวนอตรรกยะ และ จำนวนตรรกยะ ซึ่งเราจะพิจารณาในรายละเอียดได้ดังนี้ จำนวนอตรรกยะ คือ จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม หรือ ทศนิยมซ้ำได้ ยกตัวอย่างเช่น√2, √3,√5 หรือค่า¶ เป็นต้น จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม หรือ ทศนิยมซ้ำได้ยกตัวอย่างเช่น 1/2, 1/3, 2/5 เป็นต้น