พหุนามผลต่างกำลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามเป็นผลต่างของกำลังสอง

พหุนามผลต่างกำลังสอง

พหุนามผลต่างกำลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามเป็นผลต่างของกำลังสอง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่มีตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสองและมีตัวแปรเดียว  ที่แต่ละพจน์มี

เรื่องเซต

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่องเซต

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่องเซต แบบเต็มคาราเบล ความหมายของเซต เซตจำกัด และเซตอนันต์ เซตว่าง และเอกภพสัมพัทธ์ ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต สับเซตและเพาเวอร์เซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

ความหมายของเซต-คณิตศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์

ความหมายของเซต-คณิตศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์

ความหมายของเซต-คณิตศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ เซต คืออะไร? เซต คือ กลุ่มของสิ่งต่างๆ ที่สนใจ โดยเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดจะสามารถบอกได้แน่นอน ว่าสิ่งใดอยู่กลุ่ม สิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม มักใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ในการกล่าวถึงเซต เช่น กลุ่มของประเทศในเอเชีย

X (twitter) เพิ่มมาตรการการยืนยันตัวตน

X (twitter) เพิ่มมาตรการการยืนยันตัวตน

X (twitter) เพิ่มมาตรการการยืนยันตัวตน X (twitter) เพิ่มมาตรการการยืนยันตัวตน  ฟีดแบ็กจากสาธารณชนถือเป็นส่วนสำคัญมากในขั้นตอนของการพัฒนานโยบายเพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวนั้นได้สะท้อนถึงการให้บริการระดับโลกและผู้คนที่ใช้งาน

ตรรกศาสตร์ การอ้างเหตุผลด้วยวิธีของเวนน์ –ออยเลอร์

ตรรกศาสตร์ การอ้างเหตุผลด้วยวิธีของเวนน์ –ออยเลอร์

ตรรกศาสตร์ การอ้างเหตุผลด้วยวิธีของเวนน์ –ออยเลอร์ การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลคือ การอ้างว่า เมื่อมีประพจน์ p1,p2,…pn, ชุดหนึ่ง แล้วสามารถสรุปประพจน์ C ประพจน์หนึ่งได้ การอ้างเหตุผลประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือ เหตุหรือสิ่งที่กำหนดให้ ได้แก่ ประพจน์ p1,p2,…pn, และ ผลหรือข้อสรุป คือ ประพจน์ C โดยใช้ตัวเชื่อม ∧ เชื่อมเหตุทั้งหมด เข้าด้วยกัน และใช้ตัวเชื่อม → เชื่อมส่วนที่เป็นเหตุกับผลดังนี้ (p1 ∧ p2 ∧ … ∧ pn,) → C จะกล่าวว่า การอ้างเหตุผลนี้ สมเหตุสมผล (valid) ถ้ารูปแบบของประพจน์ (p1 ∧ p2 ∧ … ∧ pn,) → C เป็นสัจนิรันดร์ และจะกล่าวว่า การอ้างเหตุผลนี้ ไม่สมเหตุสมผล (invalid) ถ้ารูปแบบของประพจน์ (p1 ∧ p2 ∧ … ∧ pn,) → C ไม่เป็นสัจนิรันดร์ ดังนั้น…

ปฏิบัติการมูลฐาน

รากที่ n และ ปฏิบัติการมูลฐาน

รากที่ n และ ปฏิบัติการมูลฐาน รากที่ n สำหรับความหมายอื่น ดูที่ รูต ในทางคณิตศาสตร์ รากที่ n ของจำนวน x คือจำนวน r ที่ซึ่งเมื่อยกกำลัง n แล้วจะเท่ากับ x นั่นคือ

เลขยกกำลังและราก (Exponent & Root)

เลขยกกำลังและราก (Exponent & Root)

เลขยกกำลังและราก (Exponent & Root) เลขยกกำลัง การยกกำลังคือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง เขียนอยู่ในรูป  a ⁿ = a x a x a x … x a (a คูณกัน n ตัว)  ซึ่งประกอบด้วยสองจำนวนคือ