ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและตรีโกณมิติ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและตรีโกณมิติ สามเหลี่ยมที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมสองรูปจะเรียกว่าคล้ายกัน ถ้ารูปหนึ่งสามารถขยายได้เป็นอีกรูปหนึ่ง และจะเป็นกรณีนี้ก็ต่อเมื่อมุมที่สมนัยกันมีขนาดเท่ากัน ตัวอย่างเช่น รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมร่วมกันมุมหนึ่ง และด้านที่ตรงข้ามกับมุมนั้นขนานกัน เป็นข้อเท็จจริงว่ารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ด้านแต่ละด้านจะเป็นสัดส่วนกัน นั่นคือ ถ้าด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมหนึ่ง ยาวเป็นสองเท่าของด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน จะกล่าวได้ว่า ด้านที่สั้นที่สุดจะยาวเป็นสองเท่าของด้านที่สั้นที่สุดของอีกรูปสามเหลี่ยม และด้านที่ยาวปานกลางก็จะเป็นสองเท่าของอีกรูปสามเหลี่ยมเช่นกัน อัตราส่วนระหว่างด้านที่ยาวที่สุดและด้านที่สั้นที่สุดของรูปสามเหลี่ยมแรก จะเท่ากับ อัตราส่วนระหว่างด้านที่ยาวที่สุดและด้านที่สั้นที่สุดของรูปสามเหลี่ยมอีกรูปด้วย

กรณฑ์ที่สองและรากที่ n ของจำนวนจริง

กรณฑ์ที่สองและรากที่ n ของจำนวนจริง กรณฑ์ที่สองคือสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ยกกำลังเป็นสอง สมการในรูปแบบของ ax² + bx + c = 0 สามารถใช้เพื่อหาค่า x ได้สองค่าโดยการใช้สูตร ax² + bx + c = 0   สมการกรณฑ์ที่สองมีความสำคัญในคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสามารถใช้ในการแก้ปัญหาหลายประเภทได้ เช่น ปัญหาของการเคลื่อนไหว ปัญหาของแรง ปัญหาของเสียง และปัญหาของแสง           

คณิตศาสตร์ เลขยกกำลังและราก

คณิตศาสตร์ เลขยกกำลังและราก

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เลขยกกำลังและราก เลขยกกำลังคือจำนวนที่คูณกับตัวเองซ้ำ ๆ กัน รากของจำนวนคือจำนวนที่ยกกำลังเป็นจำนวนนั้น ตัวอย่างเช่น 2 ยกกำลัง 3 คือ 2 คูณกับตัวเอง 3 ครั้ง นั่นคือ 8 รากที่ 3 ของ 8 คือ จำนวนที่ยกกำลังเป็น 3 เท่า นั่นคือ 2 ฉันหวังว่านี่จะช่วยได้! แจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามอื่น ๆ สมบัติที่ควรรู้ ให้ a, b เป็นจำนวนจริง และ m, n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 รากที่ n ของจำนวนจริง รากที่ n ของจำนวนจริง คือจำนวนจริงตัวหนึ่งยกกำลัง n แล้วเท่ากับ x   เมื่อ n >…

สูตรลัดคิดเลขเร็ว เทคนิค ฝึกคิดและจับคู่ตัวเลข

สูตรลัดคิดเลขเร็ว เทคนิค ฝึกคิดและจับคู่ตัวเลข เทคนิคที่ 1 ฝึกคิดและจับคู่ตัวเลข เป็นเทคนิคการคิดเลขเร็วที่ง่ายที่สุด สามารถทำได้โดยฝึกคิดและจับคู่ตัวเลขในใจ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฝึกบวกเลขสองหลักโดยคิดตัวเลขในหลักหน่วยก่อน แล้วบวกตัวเลขในหลักสิบตาม ตัวอย่างเช่น 2 + 3 = 5

เลขเรื่อง เซต คืออะไร สรุปเนื้อหาเซต (Set) 

เลขเรื่อง เซต คืออะไร สรุปเนื้อหาเซต (Set) 

เซต คืออะไร สรุปเนื้อหาเซต (Set) เซต คืออะไร? วิธีการเขียนเซตรูปแบบต่างๆ เซต (Set) มีกี่ชนิด เซตว่าง คืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร เอกภพสัมพัทธ์ เซตที่เท่ากัน สับเซต เพาเวอร์เซต แผนภาพเวนน์ การดำเนินการระหว่างเซต การแก้ปัญหาโดยใช้เซต แจกฟรี !! เอกสาร รวม 10 จุดระวังพลาด เรื่อง เซต

การเรียงลำดับจำนวนเต็มและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

การเรียงลำดับจำนวนเต็มและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

การเรียงลำดับจำนวนเต็มและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม -การเรียงลำดับจำนวนลบ จำนวนลบ เป็นจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า 0 จำนวน -1, -2, -3, -4, -5 เป็นจำนวนลบ ยังเรียกว่า จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มลบ มีค่าตรงกันข้ามกับจำนวนบวก เช่น ค่าที่มากกว่าของจำนวนลบคือจำนวนที่ลบน้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น -7 มีค่าน้อยกว่า -5 ในขณะที่ 7 มีค่ามากกว่า 5

 เศษส่วนอย่างต่ำและเศษส่วนที่เท่ากัน

 เศษส่วนอย่างต่ำและเศษส่วนที่เท่ากัน

 เศษส่วนอย่างต่ำและเศษส่วนที่เท่ากัน ศษส่วน และการเปรียบเทียบเศษส่วน เศษส่วนคือ จำนวนที่ใช้บอกปริมาณที่ไม่เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งจะเขียนในรูป ab เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ b ≠ 0