สมบัติของจำนวนเต็ม -คณิตศาสตร์ออนไลน์

สมบัติของจำนวนเต็ม -คณิตศาสตร์ออนไลน์

สมบัติของจำนวนเต็ม  สมบัติการสลับที่ของจำนวนเต็ม เมื่อให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆ สมบัติการสลับที่การบวก :  a + b = b + a สมบัติการสลับที่การคูณ :   a x b = b x a หมายเหตุในการจดจำ การลบไม่มีคุณสมบัติการสลับที่ แต่น้องๆสามารถเปลี่ยนการลบให้อยู่ในรูปการบวกได้ และมันจะสามารถสลับที่กันได้ตามสมบัติการบวก เช่น     12 – 6   =   12 + (-6) ดังนั้น       12 – 6   =   (-6) + 12…

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์ การศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้พบว่ามีหลากหลายทฤษฎีว่าด้วยการกำเนิดจักรวาล  โลก และการเกิดของระบบสุริยะในกลุ่มดาวขนาดใหญ่ที่เรียกว่า แกแลกซี ระบบสุริยะที่เราอาศัยนี้อยู่ในกลุ่มของแกแลกซี่ของเรา (our galaxy) ซึ่งก็คือทางช้างเผือกที่เราเห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืน

การแก้สมการและอสมการติดค่าสัมบูรณ์

การแก้สมการและอสมการติดค่าสัมบูรณ์ สมการค่าสัมบูรณ์                                                                                                   ทฤษฎีบทที่ใช้ในการแก้สมการ |x|=  y  ก็ต่อเมื่อ  x = y  หรือ  x =  -y

เซตคืออะไร? ในทางคณิตศาสตร์

เซตคืออะไร? เซต คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของสิ่งต่างๆ ทำไมต้องเรียนเซต เซตมีประโยชน์ในเรื่องของการจำแนกสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มๆ อีกทั้งยังแทรกอยู่ในเนื้อหาบทอื่นๆของคณิตศาสตร์ เราจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซต เพื่อที่จะเรียนเนื้อหาบทอื่นๆได้ง่ายขึ้น

คณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง

สรุปคณิตศาสตร์เรื่อง การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)

การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) เป็นเทคนิคที่รู้จักกันแพร่หลายและเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) ในหลายๆด้าน นักบริหาร วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ในหลายๆ หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้วิธีการทางโปรแกรมเชิงเส้น ในการแก้ปัญหาทางการจัดสรรปัจจัยหรือทรัพยากร (allocating resource) โดยที่ปัจจัยหรือทรัพยากรมีความหมายรวมถึงวัตถุดิบ กำลังคน เวลา สถานที่ เงินตรา หรือความรู้ความสามารถต่างๆ ปัญหาการจัดสรรปัจจัยและทรัพยากรเกิดขึ้นเมื่อเราต้องการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดทั้งขนาด ปริมาณ และขอบเขตของการใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด