สรุปตรรกศาสตร์เบื้องต้น

สรุปตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความหมายของศัพท์ตรรกศาสตร์ คำว่า “ตรรกศาสตร์” ได้มาจากศัพท์ภาษาสันสฤตสองศัพท์คือตรฺรกและศาสตฺรตรรก หมายถึงการตรึกตรอง ความคิด ความนึกคิด และคำว่าศาสตฺร หมายถึง วิชาตำรารวมกันเข้าเป็น“ตรรกศาสตร์” หมายถึงวิชาว่าด้วยความนึกคิดอย่างเป็นระบบปราชญ์ทั่วไปจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ตรรกศาสตร์ คือวิชาว่าด้วย การใช้กฎเกณฑ์ การใช้เหตุผล

คณิตศาสตร์ ระบบจำนวน (Number system)

 คณิตศาสตร์ ระบบจำนวน (Number system)

วิวัฒนาการของตัวเลขมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้คิดค้นพัฒนามาหลายๆรูปแบบ เพื่อใช้แทนจำนวนของการนับ เช่น ชาวกรีกใช้การนับนิ้วมือหรือก้อนหิน ในสมัยอียิปต์ใช้รูปภาพแทนตัวเลขชาวบาบิโลนใช้ลิ่มเป็นสัญลักษณ์ เป็นต้น

มารู้จักกับแสงซินโครตรอน(Synchrotron light)

มารู้จักกับแสงซินโครตรอน(Synchrotron light) แสงซินโครตรอน (Synchrotron light) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอนุภาคมีประจุ เช่น อิเล็กตรอนหรือโปรตอน ที่มีความเร็วสูงและเกิดความเร่ง (มีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ หรือทั้งสองอย่าง) ทำให้พลังงานจลน์บางส่วนของ

การคูณเศษส่วนและจํานวนคละ

การคูณเศษส่วนและจํานวนคละ จำนวนคละคือจำนวนเต็มประกอบเข้ากับเศษส่วนอย่างเช่น 3 ½ การคูณจำนวนคละอาจยุ่งยากสักหน่อย เพราะเราต้องแปลงจำนวนคละให้เป็นเศษเกินเสียก่อน ถ้าอยากรู้วิธีคูณจำนวนคละ ลองอ่านและทำตามขั้นตอน แปลงจำนวนคละจำนวนแรกให้เป็นเศษเกิน. เศษเกินคือจำนวนที่ตัวเศษมากกว่าตัวส่วน เราสามารถแปลงจำนวนคละเป็นเศษเกินด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

สรุปตรรกศาสตร์ ม.4 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สรุปตรรกศาสตร์ ม.4 สรุป ตรรกศาสตร์ ม.4 #สอบปลายภาค #TCAS66 1) ความหมายของประพจน์ 2) ตารางค่าความจริง 3) สมมูล 4) สัจนิรันดร์ 5) การอ้างเหตุผล ประพจน์ (Propositions หรือ Statements)           ประพจน์ คือ ประโยคหรือข้อความที่เป็นจริง (True) หรือเท็จ (False) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ประโยคหรือข้อความที่มีลักษณะดังกล่าว จะอยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้

ตัวประกอบและการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบและการหาตัวประกอบ ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว เช่น a เป็นตัวประกอบของ b ก็ต่อเมื่อ b หารด้วย a ลงตัว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ a หาร b ลงตัว

เซตและการดำเนินการของเซต

เซตและการดำเนินการของเซต

เซตและการดำเนินการของเซต การดำเนินการทั้งสองแบบนี้เป็นพื้นฐานของการดำเนินการเรื่องเซตเราเรียกการรวมเซตสองเซตเข้าด้วยกันว่าผลผนวก และเรียกการเลือกส่วนที่ซ้ำกันระหว่างเซตสองเซตว่าผลตัด

ชนิดของเซต(Set)

ชนิดของเซต(Set)-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ชนิดของเซต(Set) 1 ความหมาย ในทางคณิตศาสตร์ เรามักใช้เซตแทนสิ่งที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งหมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆที่เราสามารถกำหนด สมาชิกได้ชัดเจน (well-defined) และเรียกสิ่งที่อยู่ภายในแต่ละเซตว่า สมาชิก (Element หรือ Member)