การบวกและการลบพหุนาม

คณิตศาสตร์-การบวกและการลบพหุนาม ม.2

การบวกและการลบพหุนาม ม.2 เอกนาม คือ อะไร เอกนาม คือ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปการคูณของค่าคงตัว กับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ เช่น 3, 3xy3, 5x + 3x เป็นต้น สัมประสิทธิ์ของเอกนาม หมายถึง ค่าคงตัวที่คูณอยู่กับตัวแปรของเอกนามนั้น

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม “หากค่าของจำนวนที่อยู่ห่างจาก 0 เท่ากัน แต่อยู่ต่างทิศทางกันมีค่าเท่ากันหรือไม่” (ค่าไม่เท่ากัน)  ทราบหรือไม่ว่า จำนวนที่อยู่ทิศทางต่างกันแต่มีระยะห่างจาก 0 เท่ากัน คือ จำนวนอะไร (จำนวนตรงข้าม) ยกตัวอย่าง ดังนี้ เช่น      จำนวนตรงข้ามของ 4 เขียนแทนด้วย -4 จำนวนตรงข้ามของ -4 เขียนแทนด้วย -(-4) และเนื่องจากจำนวนตรงข้ามของ -4 คือ 4

การบวกลบจำนวนเต็ม

การบวกลบจำนวนเต็ม

การบวกลบจำนวนเต็ม ผลบวกระหว่างจำนวนเต็มบวก  2  จำนวน  หรือ  จำนวนเต็มลบ  2  จำนวน จะมีค่าเท่ากับค่าบวกหรือค่าลบของผลบวกค่าสัมบูรณ์ตามลำดับผลบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ  คือ  ผลต่างระหว่างค่าสัมบูรณ์ทั้งสองโดยใช้ค่าสัมบูรณ์มากกว่าเป็นตัวตั้ง  แล้วใส่เครื่องหมายตามตัวมากกว่า

การบวกจำนวนเต็ม คณิตศาสตร์

การบวกจำนวนเต็ม คณิตศาสตร์

การบวกจำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็มชนิดเดียวกัน หลักการ คือ ให้นำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มนั้นมาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบตามชนิดของจำนวนที่นำมาบวกกัน

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ

ตัวประกอบและตัวประกอบจำนวนเฉพาะ

ตัวประกอบและตัวประกอบจำนวนเฉพาะ ตัวประกอบและตัวประกอบจำนวนเฉพาะ      จำนวนใดก็ตามที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 และตัวมันเอง เรียกจำนวนนั้นว่า จำนวนเฉพาะ

พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร

พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร ปริซึม สิ่งของรอบๆ ตัวเราหลายอย่างมีลักษณะเป็นปริซึม เช่น กล่องยาสีฟันมีลักษณะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยม กล้องสลับลายมีลักษณะเป็นปริซึมสามเหลี่ยม รวมถึงของใช้ในชีวิตประจำวันอีกมากมาย ในทางคณิตศาสตร์ปริซึมมีลักษณะ ดังนี้

จำนวนและตัวเลข-ประวัติการนับ และ ความแตกต่างระหว่างจำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลข-ประวัติการนับ และ ความแตกต่างระหว่างจำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลข 1 ประวัติการนับ ประวัติของตัวเลขเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่มนุษย์รู้จัก  “การเทียบสิ่งของด้วยวิธีหนึ่งต่อหนึ่ง” เช่น เทียบสัตว์ 1 ตัว กับ นิ้วมือ 1 นิ้ว บรรพบุรุษของเราไม่มีตัวเลขแต่ก็รู้จักการนับ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่คุ้นเคยมักจะถูกนำมาเอามาใช้แทนจำนวนตัวเลข  ที่นิยมมากที่สุด  คือ  นิ้วมือ  เช่น  นิ้วก้อยแทนหนึ่ง นิ้วนางแทนสอง   นิ้วกลางแทนสาม  ศอกแทนแปด  ไหล่แทนเก้า  ไหปลาร้าแทนสิบ         นอกจากนี้ยังมีการวาดรูปสัตว์ต่างๆ แทนจำนวนตัวเลขอีกด้วย แต่เมื่อความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าเพิ่มขึ้น ความต้องการเกี่ยวกับตัวเลขก็มากขึ้นตามไปด้วย การนับโดยใช้นิ้วหรือสิ่งของมาแทนก็ไม่เพียงพอ  วิธีการแก้ปัญหาในครั้งแรก คือ การใช้ปมเชือก ซึ่งอาจเรียกระบบปมเชือกนี้ว่าเป็นตัวเลขชุดแรกของมนุษย์ก็ได้