MCB24 สรุปพิชิตคณิตศาสตร์& เก็งข้อสอบคณิต A-Level

MCB24 สรุปพิชิตคณิตศาสตร์& เก็งข้อสอบคณิต A-Level dek67

MCB24 สรุปพิชิตคณิตศาสตร์ & เก็งข้อสอบคณิต A-Level มาแล้ว สำหรับปี 67 มีทั้งสรุปเนื้อหาคณิต และ เก็งโจทย์ข้อสอบคณิต A-Level ในที่เดียว ได้ทั้งเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้สอบ เทคนิคต่างๆ และฝึกโจทย์ที่คาดว่าจะได้เจอในข้อสอบ คณิต A-Level วีดีโออัพเดท ปรับให้เหมาะกับการเตรียมสอบ คณิต A-Level ล่าสุดกันเลยครับ โดยคอร์สนี้เป็นคอร์สควบของ คอร์ส MC124 สรุปพิชิต คณิต A-Level และ MC224 เก็งข้อสอบ คณิต A-Level ในที่เดียว ได้ทั้งเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้สอบ เทคนิคต่างๆ และฝึกโจทย์ที่คาดว่าจะได้เจอในข้อสอบ คณิต A-Level คอร์สนี้คุ้มมากๆ ได้ทั้งสองคอร์สที่จำเป็นในราคาที่คุ้มสุดๆ ประหยัดกว่าสมัครแบบแยกคอร์สกันไปเลยครับ เหมาะสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบ TCAS ในวิชา คณิตศาสตร์ สนาม A-Level ข้อมูลเพิ่มเติม #dek67   #A-Level  #TCAS #คณิตศาสตร์

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น ( Probability )

ความน่าจะเป็น ( Probability ) ความน่าจะเป็น ( Probability ) ความน่าจะเป็น หรือ Probability ทฤษฎีความน่าจะเป็นเริ่มมาจากปัญหาของการเล่นเกมการพนัน โดยมีนักพนันชาวฝรั่งเศสชื่อ เซอวาลิเยร์ เดอ เมเร (Chevalier de Mire) ซึงนิยมเล่นพนันมาก เดอ เมเร มีปัญหาอยู่อย่างนึงที่ยังแก้ไม่ตกสักที คือปัญหาในการแบ่งเงินพนันกันระหว่างนักพนัน แกเลยเข้าไปขอคำแนะนำจากนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องที่สุดในฝรั่งเศสยุคนั้น คือปาสคาล (Pascal) และแฟร์มาต์ (Fermat) จนเป็นที่มาของทฤษฎีความน่าจะเป็นในยุคปัจจุบัน

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = ax เมื่อ a > 0 และ a≠1 เรียกว่า ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล (exponential function) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล คือ f = { (x, y) ∈ R × R+ / y = ax , a > 0, a ≠ 1 } ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง หรือ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (อังกฤษ: exponential function) หมายถึงฟังก์ชัน ex เมื่อ e คือจำนวนที่ทำให้ฟังก์ชัน ex เท่ากับอนุพันธ์ของมันเอง (ซึ่ง e มีค่าประมาณ 2.718281828)

ฟังก์ชันขั้นบันได

ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันขั้นบันได (Step Function) ฟังก์ชันขั้นบันได หมายถึงฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงและมีค่าของฟังก์ชันเป็นค่าคงตัวเป็นช่วงๆ

Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ing และ -ed ต่างกันอย่างไร

Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ing และ -ed ต่างกันอย่างไร? adjective ที่เติม ed หรือ ing เดิมทีมันก็คือคำกริยานั่นแหละ ถ้าเป็นคำกริยา บางคำจะแปลว่า “ทำให้….” หรือ แปลตามตัว

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) ผลคูณคาร์ทีเชียน(Cartesian Product)นิยาม คูณคาร์ทีเชียน ของเซต A และ B คือเซตคู่ลำดับ (a,b) ทั้งหมดโดยที่ a ∈ A

ตรรกศาสตร์เบื้องต้นเรื่อง-สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ตัวบ่งปริมาณ(Quantified statement) ตัวบ่งปริมาณในตรรกศาสตร์ มี 2 ชนิด คือ

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler Diagram)

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler Diagram)

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)คือ เซตที่ก าหนดให้ โดยมีข้อตกลงว่าจะไม่กล่าวถึงสิ่งใดนอกเหนือไปจากสมาชิกของเซตที่ก าหนดขึ้นนี้ ใช้สัญลักษณ์ U แทนเอกภพสัมพัทธ์แผนภาพของเวนน์ – ออยเลอร์(Venn-Euler Diagrams) คือ แผนภาพที่เขียนเซตด้วยรูปปิดใด ๆ นิยมเขียนด้วยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก แทนเอกภพสัมพัทธ์ U และเขียนเซตต่างๆ ซึ่งเป็นสับเซตของ U ด้วยรูปปิดอาจเป็น วงกลม วงรี หรือรูปปิดอื่น ๆ ลงในสี่เหลี่ยมผืนผ้า