ความคล้าย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3

ความคล้าย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3

ความคล้าย 1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน 2 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 1.รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน ความคล้าย

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  (Quadratic function)

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  (Quadratic function) คณิตศาสตร์ ม.3

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 5.1 แนะนำฟังก์ชัน 5.2 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันกำลังสอง   (Quadratic function)

‎คณิตศาสตร์ ม.1‎ ‎ ระบบจำนวนเต็ม

‎คณิตศาสตร์ ม.1‎ ‎ ระบบจำนวนเต็ม ระบบจานวนเต็ม จํานวนเต็ม   แบงได้ 3 ประเภท   1. จํานวนเต็มบวก คือ จำนวนที่มีค่ามากกว่าศูนย์ (ฝั่งขวาของเส้นจำนวน)

เลขยกกำลัง คืออะไร ?

เลขยกกำลัง คืออะไร ?

เลขยกกำลัง คืออะไร ? เลขยกกำลัง คือ การเขียนตัวเลขที่มีการคูณซ้ำหลาย ๆครั้งในรูปแบบย่อให้มีความยาวที่สั้นลงทำให้สามารถอ่านได้เข้าใจได้ง่ายกว่าการเขียนจำนวนมากและทำให้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้นในบางรูปแบบโดยการเขียน เลขยกกำลัง จะมีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ ฐานของเลขยกกำลัง เลขชี้กำลัง เลขยกกำลัง

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 เรื่องธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ บทแรกนี้จะเรียนพื้นฐานที่จะต้องได้เจอในการเรียนฟิสิกส์ โดยจะเริ่มตั้งแต่หน่วยการวัด การเขียนเลขแบบสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ทำนำหน้าหน่วย เลขนัยสำคัญ การใช้เครื่องมือวัด ความคลาดเคลื่อน โดยจะเห็นว่าเรื่องที่เรียนเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรายงานค่าและวิเคราะห์ผลทางฟิสิกส์

ติวเลขเรื่องอนุกรม

ติวเลขเรื่องอนุกรม

อนุกรม  อนุกรม คือ ผลจากการบวกสมาชิกทุกตัวของลำดับไม่จำกัดเข้าด้วยกัน หากกำหนดให้ลำดับของจำนวนเป็น   อนุกรมของลำดับนี้ก็คือ       อนุกรมสามารถเขียนแทนได้ด้วย  สัญลักษณ์ของผลรวม∑ เช่นตัวอย่างนี้เป็นอนุกรมของลำดับ  

เลขความน่าจะเป็น

ติวเลขความน่าจะเป็น จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.            อธิบายความหมายของการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้ 2.         ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 3.          หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆที่กำหนดให้ได้