ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ เบื้องต้น

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ เบื้องต้น

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ เบื้องต้น มารู้จักกับ ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ แบบแบบคร่าวๆ กันครับว่ามีกี่แบบ  ลำดับอนันต์ 1.  ลำดับ ( Sequence)  คือ บทนิยาม           ลำดับ คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก an  ตัวแรกหรือเซตของจำนวนเต็มบวก และเขียนเรียงตามลำดับได้ดังนี้  f(1),f(2),f(3),…,f(n),… เรียก f(1)       ว่า พจน์ (term) ที่  1   เขียนแทนด้วย   a1      เรียก f(2)       ว่า พจน์ (term)  ที่  2   เขียนแทนด้วย   a2 เรียก f(3)       ว่า พจน์ (term)   ที่  3  เขียนแทนด้วย   a3         …

ลำดับเลขคณิต ( arithmetic Sequence )-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ลำดับเลขคณิต ( arithmetic Sequence ) ลำดับ(Sequences) หมายถึง  ตัวเลขชุดหนึ่งที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ ลักษณะของลำดับมีอยู่ 2 ชนิด คือ ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ ชนิดของลำดับที่นิยมใช้กันอยู่ 2 ชนิดคือ  ลำดับเลขคณิต คือ ลำดับซึ่งผลต่างระหว่างสองพจน์ใดที่อยู่ติดกันมีค่าคงที่เสมอ ค่าคงที่เรียกว่า  ผลต่างร่วม (d)  เช่น  3, 8, 13,18,…  โดยมีผลต่างร่วม d = 8-3 = 5  ต้องตรวจสอบในแต่ละค่าเท่ากันก่อนด้วย จึงจะแน่ใจว่าเป็นลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต คือ ลำดับซึ่งอัตราส่วนของสองพจน์ที่อยู่ติดกันมีค่าคงที่เสมอเรียกค่าคงที่ว่า อัตราส่วนร่วม เช่น  2, 4, 8, 16,… โดยมีอัตราส่วนร่วม r = 4/2 = 2 เท่ากันทุกค่า ลำดับเลขคณิต ( arithmetic Sequence )

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์ ม.4

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์ ม.4

บทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ตรรกศาสตร์ หมายถึง    ตรรกศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์และเหตุผล การได้มาของผลภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดถือเป็นสาระสำคัญ  ข้อความหรือการให้เหตุผลในชีวิตประจำวันสามารถสร้างเป็นรูปแบบที่ชัดเจนจน ใช้ประโยชน์ในการสรุปความ  ความสมเหตุสมผลเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ตรรกศาสตร์เป็นแม่บทของคณิตศาสตร์แขนงต่าง ๆ และการประยุกต์

ผลคูณคาร์ทีเซียนและคุณสมบัติของผลคูณคาร์ทีเซียน

ผลคูณคาร์ทีเซียนและคุณสมบัติของผลคูณคาร์ทีเซียน-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ผลคูณคาร์ทีเซียน 2. ผลคูณคาร์ทีเซียน(Cartesian  product) ให้  A  และ B   เป็นเซตสองเซตใด ๆ  ผลคูณคาร์ทีเซียนของ  A  และ  B  

ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์และความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์และความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพ โดยกำหนดสาระหลักที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้

ทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY)

ทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

เรียนเลข ทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY) หนังสือ โลกทฤษฎีจำนวน เล่มนี้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนวิชา ทฤษฎีจำนวน ในระดับปริญญาตรีและนักเรียนที่ต้องการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO) ภายในเล่มได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญเช่น – หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ – การหารลงตัว ขั้นตอนวิธการหารของยุคลิด – ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย จำนวนเฉพาะ – ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต – ลงรอย ผลเฉลยของสมการลงรอย – ฟังก์ชันเลขคณิต ฟังก์ชันแยกคูณ – ฟังก์ชันพื้น ฟังก์ชันเพดาน ฟังก์ชันเลอจองด์ – สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น – ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน – Gauss’s theorem Fermat’s theorem – Euler’s theorem Fermat’s theorem – Fermat’s Little theorem รากปฐมฐาน – จำนวนแฟร์มาต์ จำนวนแมร์เซน จำนวนสมบูรณ์…

ความคล้าย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3

ความคล้าย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3

ความคล้าย 1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน 2 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 1.รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน ความคล้าย