เลขยกกำลัง ฐาน และเลขชี้กำลัง

คณิตศาสตร์ม.1 เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ม.1 เลขยกกำลัง เลขยกกำลัง ฐาน และเลขชี้กำลัง จำนวนที่สามารถเป็นฐานได้มีหลายรูปแบบ เช่น จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ เศษส่วน ทศนิยม ยกตัวอย่างเช่น 24 (-2)4 ()2 0.45 

สมบัติซัมเมชั่น ∑ หรือ ซิกม่า ในทางคณิตศาสตร์

สมบัติซัมเมชั่น ∑ หรือ ซิกม่า ในทางคณิตศาสตร์

สมบัติซัมเมชั่น หรือ ซิกม่า ในทางคณิตศาสตร์  ∑ ซัมเมชั่น หรือ ซิกม่า ∑ เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการหาผลรวมของอนุกรมหรือลำดับที่มีรูปทั่วไปเป็นพหุนามกำลังไม่เกินสาม การเขียนผลบวกในรูปซัมเมชั่น

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม คณิต เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม3 – บทที่1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

ชนิดของฟังก์ชัน ม.4

ชนิดของฟังก์ชัน พีชคณิตของฟังก์ชัน หรือ การดำเนินการของฟังก์ชัน (Algebric Function or Operation of Function) ฟังก์ชันประกอบ หรือ ฟังก์ชันคอมโพสิต (Composite Function) ตัวผกผันของฟังก์ชัน หรือ ฟังก์ชันอินเวอร์ส (Inverse of Function) ฟังก์ชันจากเซตหนึ่งไปยังอีกเซตหนึ่ง

สมการและอสมการพหุนาม

สมการและอสมการพหุนาม บทที่ 3 สมการและอสมการพหุนาม เดิมที่เป็นเรื่องระบบจำนวนจริง แต่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเราจะศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นสมการและอสมการพหุนมซึ่งนักเรียนจะ้ต้องทำรายงานก่อนที่จะเริ่มเรียนดังนี้รายงานเรื่องพหุนามและสมการกำลังสอง มีรายละเอียดหัวข้อดังต่อไปนี้

พหุนามและการแยกตัวประกอบพหุนาม

พหุนามและการแยกตัวประกอบพหุนาม พหุนามคืออะไรมาดูกัน เอกนาม คือ นิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก

อัตราส่วนและร้อยละ

อัตราส่วนและร้อยละ

อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน (Ratio]  คือ การเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งต่อของอีกสิ่งหนึ่งที่มีหน่วยอย่าง เดียวกัน เช่น  a : b อ่านว่า a ต่อ b  หรือ  a/b 

วิธีคิดเลขเร็วและเทคนิคคิดเลขเร็ว

วิธีคิดเลขเร็ว,เทคนิคคิดเลขเร็ว คิดเลขเร็วด้วยการคิดเลขในใจ เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว