ประพจน์ที่สมมูลกัน

ประพจน์ที่สมมูลกัน

ประพจน์ที่สมมูลกัน ประพจน์ที่สมมูลกัน หมายถึง รูปแบบของประพจน์สองรูปแบบที่มีค่าความจริงตรงกัน  กรณีต่อกรณี และสามารถนำไปใช้แทนกันได้ ใช้สัญลักษณ์     เช่น หลังจากที่เรารู้แล้วว่าประพจน์ที่สมมูลกันคืออะไร? 1.) p∧p≡ p 2.) p∨p≡p 3.) (p∨q)∨r ≡ p∨(q∨r) (เปลี่ยนกลุ่ม) 4.) (p∧q)∧r ≡ p∧(q∧r) (เปลี่ยนกลุ่ม) 5.) p∨q ≡ q∨p (สลับที่) 6.) p∧q ≡ p∧q (สลับที่) 7.) p∨(q∧r) ≡ (p∨q)∧(p∨r) (แจกแจง) 8.) p∧(q∨r) ≡ (p∧q)∨(p∧r) (แจกแจง) 9.) ∼(p∨q) ≡ ∼p∧∼q 10.) ∼(p∧q) ≡ ∼p∨∼q 11.) ∼p→q…

เซตเรื่องเรื่อง-จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

เซตเรื่องเรื่อง-จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด – สัญลักษณ์ และ การหาจำนวนสมาชิกแบบทั่วไป – เซต (แจกแจงสมาชิก) แบบซับซ้อน – เซต (บอกเงื่อนไข) แบบซับซ้อน – สูตรจำนวนสมาชิกของเซต – แบบฝึกหัดการหาสมาชิกของเซต สูตรการหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด มีดังนี้

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.4

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1 ความสัมพันธ์ จะกล่าวถึงเซตของคู่อันดับที่นำสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับมาจากเซตหนึ่ง และสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับอีกเซตหนึ่ง

จำนวนจริง ม.4

จำนวนจริง ม.4

1 ระบบจำนวนจริง จะกล่าวถึงโครงสร้างของเซตของจำนวนจริง รวมไปถึงสมบัติต่าง ๆ ของจำนวนจริง 2 พหุนามตัวแปรเดียว เป็นการปูพื้นฐานของเรื่องนี้ ซึ่งเราเคยเรียนใน ม.ต้น มาแล้วส่วนหนึ่ง โดยเป็นการดำเนินการของเอกนามที่นำมาประกอบกันเป็นพหุนาม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ ม.4 ตามหลักสูตรของ สสวท

คณิตศาสตร์ ม.4 ตามหลักสูตรของ สสวท. (หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรอัพเดทล่าสุด และใช้มาจนถึงปีปัจจุบัน

สัดส่วน ค่าน้ำหนักคะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้ใน TCAS และปฏิทิน TCAS66

สัดส่วน ค่าน้ำหนักคะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้ใน TCAS และปฏิทิน TCAS66

สัดส่วน ค่าน้ำหนักคะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้ใน TCAS องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS

สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาไหนบ้าง ?

สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาไหนบ้าง ? “วิศวกรรมศาสตร์” คณะยอดฮิตสำหรับเด็กสายวิทย์ ที่เลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัย พื้นฐานสำคัญของคุณสมบัติผู้เรียนคือ ต้องถนัดวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างดีและต้องรอบคอบ การเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ต้องยื่นคะแนนสอบตามคุณสมบัติคณะที่เลือก  วิศวกรรมที่เปิดสอนในประเทศไทย เรารวมสาขา “วิศวกรรม” ที่เปิดสอนในประเทศไทย  น้องๆหลายคนที่อยากจะเลือกเรียน วิศวกรรม อาจจะกำลังหาข้อมูลกันอยู่ เพราะวิศวกรรม มีสาขาให้เลือกเยอะแยะไปหมด สาขาวิศวะที่มีเปิดสอนในประเทศไทยมาให้ดูกันเรียบร้อยแล้ว อยากจะรู้ว่ามีสาขาอะไรบ้างและในสาขานั้นเรียนเกี่ยวกับอะไร ลองมาดูกันเลยครับ

สมบัติของเลขยกกำลัง

สมบัติของเลขยกกำลัง

สมบัติของเลขยกกำลัง                 ถ้า a , b เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ m , n เป็นจำนวนเต็มบวก นิยาม  ถ้า a เป็นจำนวนใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก  “ a ยกกำลัง n “ หรือ  “ a กำลัง n “