สรุปตรรกศาสตร์ม.4

สรุปตรรกศาสตร์ม.4 เนื้อหา ม.ปลาย

ตรรกศาสตร์ เป็นการศึกษา โดยมักจะเป็นส่วนสำคัญของวิชาปรัชญา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์เป็นการตรวจสอบข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล (valid argument) หรือการให้เหตุผลแบบผิดๆ (fallacies) ตรรกศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งโดย อริสโตเติล

การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์

การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์

การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ หน่วยการเรียนรู้ ค่าสัมบูรณ์ เรื่อง สมการค่าสัมบูรณ์พหุนามตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลิตขึ้นเพื่อให้ครูในโรงเรียนทั่วประเทศได้ใช้ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนสามารถแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหารวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์มากขึ้น

การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ การประยุกต์เกี่ยวกับร้อยละ ในชีวิตประจำวันของเราเนียะเราจะพบเห็นตลอดเลยสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร้อยละ เช่นพวกป้ายต่างๆ โดยเฉพาะป้ายฉลากสินค้าลดราคา  เช่น รองเท้าคู่นี้ลดราคา 2%  หรือการโฆษณาข่าวสารต่างๆในทีวีโทรทัศน์เช่น  ปีนี้ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น  3%  เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นต้น นี่คือการประยุกต์หรือเหตุการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ร้อยละ

การสอดคล้องคำระหว่างประธาน-กริยาในประโยค ( Subject-verb agreement )

การสอดคล้องคำระหว่างประธาน-กริยาในประโยค ( Subject-verb agreement )

การสอดคล้องคำระหว่างประธาน-กริยาในประโยค ( Subject-verb agreement ) ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา ภาษาอังกฤษเรียกว่า Subject – Verb Agreement มีความสอดคล้องของโครงสร้างให้จำดังนี้

A-Level คือ การวัดความรู้เชิงวิชาการ

A-Level มีวิชาอะไรบ้าง?มาดูรวมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ TCAS66

มาดูว่า A-Level หรือ Applied Knowledge Level : A-Level คืออะไร  มีวิชาอะไรบ้าง รวมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ TCAS66 A-Level หรือ Applied Knowledge Level: A-Level เป็นการทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ โดยการทดสอบความรู้เชิงวิชาการนี้ เนื้อหาจะไม่ออกเกินหลักสูตรที่เรียนในโรงเรียน จะเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้ จากเดิม A-Level คือข้อสอบวิชาสามัญ ที่ถูกจัดหมวดหมู่วิชาสอบใหม่ เพื่อใช้ในระบบ TCAS66

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่ออกข้อสอบ A-Level (เอเลเวล) TCAS66

สรุปคณิตศาสตร์ A-Level (เอเลเวล) TCAS66

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่ออกข้อสอบ A-Level (เอเลเวล) TCAS66 สรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลายเน้นบทที่ควรติวเพื่อเก็บให้ได้ เพื่อสอบ คณิตฯ A-Level ในเวลาที่เหลือไม่มาก ต้องเจาะให้ตรงจุด คอร์สระยะสั้นโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง

เลขยกกำลัง ฐาน และเลขชี้กำลัง

คณิตศาสตร์ม.1 เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ม.1 เลขยกกำลัง เลขยกกำลัง ฐาน และเลขชี้กำลัง จำนวนที่สามารถเป็นฐานได้มีหลายรูปแบบ เช่น จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ เศษส่วน ทศนิยม ยกตัวอย่างเช่น 24 (-2)4 ()2 0.45 

สมบัติซัมเมชั่น ∑ หรือ ซิกม่า ในทางคณิตศาสตร์

สมบัติซัมเมชั่น ∑ หรือ ซิกม่า ในทางคณิตศาสตร์

สมบัติซัมเมชั่น หรือ ซิกม่า ในทางคณิตศาสตร์  ∑ ซัมเมชั่น หรือ ซิกม่า ∑ เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการหาผลรวมของอนุกรมหรือลำดับที่มีรูปทั่วไปเป็นพหุนามกำลังไม่เกินสาม การเขียนผลบวกในรูปซัมเมชั่น