สมการและอสมการพหุนาม

สมการและอสมการพหุนาม บทที่ 3 สมการและอสมการพหุนาม เดิมที่เป็นเรื่องระบบจำนวนจริง แต่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเราจะศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นสมการและอสมการพหุนมซึ่งนักเรียนจะ้ต้องทำรายงานก่อนที่จะเริ่มเรียนดังนี้รายงานเรื่องพหุนามและสมการกำลังสอง มีรายละเอียดหัวข้อดังต่อไปนี้

พหุนามและการแยกตัวประกอบพหุนาม

พหุนามและการแยกตัวประกอบพหุนาม พหุนามคืออะไรมาดูกัน เอกนาม คือ นิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก

อัตราส่วนและร้อยละ

อัตราส่วนและร้อยละ

อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน (Ratio]  คือ การเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งต่อของอีกสิ่งหนึ่งที่มีหน่วยอย่าง เดียวกัน เช่น  a : b อ่านว่า a ต่อ b  หรือ  a/b 

วิธีคิดเลขเร็วและเทคนิคคิดเลขเร็ว

วิธีคิดเลขเร็ว,เทคนิคคิดเลขเร็ว คิดเลขเร็วด้วยการคิดเลขในใจ เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่  การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่

การดำเนินการของพหุนาม

การดำเนินการของพหุนาม

การดำเนินการของพหุนาม เอกลักษณ์ที่ถูกนำไปใช้บ่อยในการแก้สมการพหุนาม หรือ อสมการพหุนาม ถ้าน้องๆ รู้เอกลักษณ์เหล่านี้จะช่วยให้น้องๆ แก้โจทย์ได้ง่ายและเร็ว