ปรับพื้นฐานเรื่องจำนวนเต็ม

ปรับพื้นฐานเรื่องจำนวนเต็ม

ปรับพื้นฐานเรื่องจำนวนเต็ม จำนวนเต็ม คือ จำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมรวมอยู่ในจำนวนนั้น จำนวนเต็ม ประกอบด้วย จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์ และ จำนวนเต็มลบ

ปรับพื้นฐาน จำนวนเต็ม , เศษส่วน และ ทศนิยม , ห.ร.ม. และ ค.ร.น. สมการ ร้อยละ

ปรับพื้นฐาน จำนวนเต็ม , เศษส่วน และ ทศนิยม , ห.ร.ม.และ ค.ร.น. , สมการ และ ร้อยละ

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง   2.1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างกำลังสาม 2.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม

รูปหลายเหลี่ยมคล้าย

รูปหลายเหลี่ยมคล้าย รูปหลายเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน ก็ต่อเมื่อ รูปหลายเหลี่ยมสองรูปนั้นมี ขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ ทุกคู่  และ อัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมนัยกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ความคล้าย

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ความคล้าย ความคล้าย 4.1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน 4.2 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 4.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

พื้นที่ผิวและปริมาตร‎ -‎ ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

พื้นที่ผิวและปริมาตร‎ -‎ ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

        พีระมิด คือ ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม ที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลม

คณิตศาสตร์-พื้นที่ผิวและปริมาตร

คณิตศาสตร์-พื้นที่ผิวและปริมาตร

พื้นที่ผิวและปริมาตร บทเรียนต่างๆ     – ภาคตัดกรวย     – ปริมาตรทรงกรวย (animation)     – สมบัติของพีระมิด – พีระมิดยอดตัด     – สมบัติของพีระมิด – พื้นที่ผิวและปริมาตร     – สมบัติของปริซึม – พื้นที่ผิวของปริซึม     – สมบัติของปริซึม – ปริมาตรของปริซึม     – เรขาคณิตพื้นฐาน     – ปริมาตรและพื้นที่ผิว     – การวัดและพื้นที่แบบทดสอบความรู้     – พื้นที่ผิวและปริมาตร     – พื้นที่ผิวและปริมาตร     – พื้นที่ผิวและปริมาตร

การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมต่างๆ

การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อม 1 ตัวเชื่อม

ตัวเชื่อมประพจน์และค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อม การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมต่างๆ    โดยปกติเมื่อกล่าวถึงข้อความหรือประโยคนั้นมักจะมีกริยามากว่าหนึ่งตัว แสดงว่าได้นำประโยคมาเชื่อมกัน มากกว่าหนึ่งประโยค ดังนั้นถ้านำประพจน์มาเชื่อมกัน ก็จะได้ประพจน์ใหม่ ซึ่งสามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ตัวเชื่อมประพจน์ที่มีอยู่ 5 ตัว และตัวเชื่อมที่ใช้กันมากในตรรกศาสตร์ คือ และ หรือ ถ้าแล้ว ก็ต่อเมื่อ ไม่ กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ใดๆ เราสามารถเชื่อมประพจน์ทั้งสองเข้าด้วยกันได้ โดยอาศัยตัวเชื่อมประพจน์ดังต่อไปนี้

การสร้างตารางค่าความจริง-ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4-ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

การสร้างตารางค่าความจริง-ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4 ตารางเรียงลำดับคุมความของลักษณ์จากมากไปหาน้อย