สรุปตรรกศาสตร์เบื้องต้น

สรุปตรรกศาสตร์เบื้องต้น-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สรุปตรรกศาสตร์เบื้องต้นตรงนี้ได้เลย ตรรกศาสตร์คืออะไรประพจน์การแจกแจงความจริงของประพจน์การเชื่อมประพจน์

คณิตศาสตร์ ม.5 เรื่อง ลำดับและอนุกรม

คณิตศาสตร์ ม.5 เรื่อง ลำดับและอนุกรม

บทนิยาม      ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมากโดยเริ่มตั้งแต่  1   เรียกว่า ลำดับ ถ้าฟังก์ชันเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็น    { 1, 2, 3, …, n }  เรียกว่า    ลำดับจำกัด และถ้าฟังก์ชันเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็น { 1, 2, 3, … }  เรียกว่า   ลำดับอนันต์

เลขยกกำลังคืออะไร ?

เลขยกกำลังคืออะไร ? คณิตศาสตร์ ออนไลน์

 เลขยกกำลัง คืออะไร ? เลขยกกำลัง คือ การเขียนตัวเลขที่มีการคูณซ้ำหลาย ๆครั้งในรูปแบบย่อให้มีความยาวที่สั้นลงทำให้สามารถอ่านได้เข้าใจได้ง่ายกว่าการเขียนจำนวนมากและทำให้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้นในบางรูปแบบโดยการเขียน เลขยกกำลัง จะมีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ

ภาคตัดกรวย (conic section หรือ conic) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ภาคตัดกรวย (conic section หรือ conic) ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง เส้นโค้งที่ได้จากการตัดพื้นผิวกรวยกลม ด้วยระนาบแบน ภาคตัดกรวยนี้ถูกตั้งเป็นหัวข้อศึกษาตั้งแต่สมัย 200 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดย อพอลโลเนียส แห่ง เพอร์กา ผู้ซึ่งศึกษาภาคตัดกรวยและค้นพบสมบัติ

ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น        การทดลองสุ่ม ( Random experiment) คือการทดลองที่ไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) ฟิสิกส์

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave)คืออะไร คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( electromagnetic wave ) คือ คลื่นชนิดหนึ่งที่เคลื่อนที่โดยไม่อาศัยตัวกลาง โดยอาศัยการเหนี่ยวนำกันระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทิศของสนามทั้งสองตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่

การเรียงสับเปลี่ยน และ การจัดหมู่

คณิตศาสตร์เชิงการจัด การเรียงสับเปลี่ยน และ การจัดหมู่ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

คณิตศาสตร์เชิงการจัด (combinatorics) คือสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ ที่ศึกษากลุ่มของวัตถุจำนวนจำกัดที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขบางประการ และมักสนใจเป็นพิเศษที่จะ “นับ” จำนวนวัตถุในกลุ่มนั้น ๆ (ปัญหาการแจกแจง) หรืออาจหาคำตอบว่า วัตถุที่มีคุณสมบัติที่ต้องการนั้นมีอยู่หรือไม่ (ปัญหาสุดขอบ) การศึกษาเกี่ยวกับการนับวัตถุ บางครั้งถูกจัดให้อยู่ในสาขาความน่าจะเป็นแทน