ลำดับและอนุกรม (Sequences and series)

ลำดับและอนุกรม (Sequences and series)คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ลำดับและอนุกรม (Sequences and series) ลำดับ (Sequences) หมายถึง จำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งลำดับทั่วๆ ไปแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า (Conductor and Insulator)

ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า (Conductor and Insulator)-ฟิสิกส์

ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า ประเภทเป็นตัวนำไฟฟ้า หมายถึงเป็นวัสดุที่ไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี วัสดุบางประเภทเป็นฉนวนไฟฟ้า หมายถึง เป็นวัสดุที่ไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดี หรือมีความต้านทานไฟฟ้าสูงมาก คือไม่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่าน วัสดุทั้งสองประเภทล้วนมีประโยชน์ในการนำมาต่อวงจรไฟฟ้า หรือผลิตเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า

ลำดับฮาร์มอนิก(Harmonic Sequence)

ลำดับฮาร์มอนิก(Harmonic Sequence) ที่เพิ่มในหลักสูตรใหม่

ลำดับฮาร์มอนิก(Harmonic Sequence) นิยาม  ลำดับ ฮาร์มอนิก (harmonic sequence) คือ ลำดับ an  ซึ่งมีสมบัติว่า ลำดับของส่วนกลับ    เป็นลำดับเลขคณิต อ่าน นิยามของลำดับฮาร์มอนิก ถ้าพูดให้ง่ายเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ การตรวจสอบว่าลำดับนั้นๆ ว่าเป็นลำดับฮาร์มอนิกหรือไม่ ให้เอาส่วนกลับมันไปตรวจสอบดูว่าเป็นลำดับ เลขคณิตไหม ถ้าส่วนกลับที่เรานำตรวจสอบนี้เป็นลำดับ เลขคณิต แสดงว่าลำดับลำดับนั้นๆ เป็นลำดับฮาร์มอนิก

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ทำไมต้องเรียนด้วย ดีกว่าทั่วไปอย่างไร?

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ทำไมต้องเรียนด้วยและดีกว่าทั่วไปอย่างไร?

การเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ หรือการเรียนออนไลน์ต่างๆนั้น มีข้อดีอะไรบ้างหละ?

บทนิยาม ลอการิทึม (logarithm) -คณิตศาสตร์ม.ปลาย

ลอการิทึม (logarithm) คือ บทนิยาม ถ้า a > 0 และ a ไม่เท่ากับ 1 เรียกฟังก์ชัน {(x,y) I x = ay} ว่าฟังก์ชันลอการิทึม

ฟังก์ชันลอการิทึม (Logarithmic Function)

ลอการิทึม-ฟังก์ชันลอการิทึม (Logarithmic Function)

ลอการิทึม-ฟังก์ชันลอการิทึม (Logarithmic Function) นิยาม     เป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล คือ { (x,y) ε R+ × R l x = ay หรือ y = logax , a > 0 , a ≠ 1 }