เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) คณิตศาสตร์ ม.4

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) คณิตศาสตร์ ม.4

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) คณิตศาสตร์ ม.4 เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) เป็นคณิตศาสตร์ แขนงหนึ่งที่กล่าวถึงจุดบนระนาบ (point and plane)                                                                                                                                                     เรขาคณิตวิเคราะห์จึงแบ่งได้ดังนี้  

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 65 แก้สมการ ของสมการ ลอการิทึม

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 65 แก้สมการ ของสมการ ลอการิทึม ( Logarithm function )

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯศาสตร์ วิชาสามัญปี 2565 แก้สมการ ของสมการ ลอการิทึม ( Logarithm function )

วิธีเรียงสับเปลี่ยน

ความน่าจะเป็นเรื่อง-วิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)

ธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)วิธีเรียงสับเปลี่ยน หมายถึง การจัดเรียงอันดับสิ่งของโดยถือเอาอันดับเป็นสำคัญ เช่น วิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษร 3 ตัว คือ A, B และ C นำมาจัดเรียงอันดับทั้งหมดได้ดังนี้ ABC, ACB, BAC, CAB, CBAเรียกว่า วิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรทั้ง 3 ตัวนี้มี 6 วิธี

ความน่าจะเป็น ( Probability ) เบื้องต้นคณิตศาสตร์ ม.6

ความน่าจะเป็น ( Probability ) ความน่าจะเป็น หรือ Probability ทฤษฎีความน่าจะเป็นเริ่มมาจากปัญหาของการเล่นเกมการพนัน โดยมีนักพนันชาวฝรั่งเศสชื่อ เซอวาลิเยร์ เดอ เมเร (Chevalier de Mire) ซึงนิยมเล่นพนันมาก เดอ เมเร มีปัญหาอยู่อย่างนึงที่ยังแก้ไม่ตกสักที คือปัญหาในการแบ่งเงินพนันกันระหว่างนักพนัน แกเลยเข้าไปขอคำแนะนำจากนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องที่สุดในฝรั่งเศสยุคนั้น คือปาสคาล (Pascal) และแฟร์มาต์ (Fermat) จนเป็นที่มาของทฤษฎีความน่าจะเป็นในยุคปัจจุบัน

สรุปสูตรเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ-คณิตศาสตร์ ม.6

สรุปสูตรเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ   ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่าง ใช้ในกรณีที่ต้องการแปลงค่ามุมให้เป็นมุมที่เราต้องการได้เพื่อประยุกต์ใช้ในกรณีต่าง ๆ