ฟังก์ชันพหุนาม (Polynomial Function)

ฟังก์ชันพหุนาม (Polynomial Function)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ฟังก์ชันพหุนาม (Polynomial Function) ฟังก์ชันพหุนาม Polynomial Function พหุนาม คือนิพจน์ที่สร้างจากตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัวและค่าคงที่ โดยใช้การดำเนินการแค่ การบวก การลบ และการคูณ

สรุปเข้มเรื่องจำนวนจริง บทพื้นฐานของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สรุปเข้มเรื่องจำนวนจริง บทพื้นฐานของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โครงสร้างของระบบจำนวนจริง ก่อนอื่นมาดูโครงสร้างของจำนวนจริงกันก่อน จำนวนจริงประกอบไปด้วยจำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่เขียนเป็นเศษส่วนของจำนวนเต็มได้, ทศนิยมซ้ำ, รากที่ถอดได้ลงตัว