รากตัวที่ 2 ของจำนวนเชิงซ้อน (complex number)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน     ให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆ รากที่สองของ z คือ จำนวนเชิงซ้อน w ซึ่ง  ถ้า w เป็นรากที่สองของ z แล้ว  – w จะเป็นรากที่สองของ z ด้วย และรากที่สองของจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่ศูนย์จะมีเพียงสองจำนวนเท่านั้น         สูตรของรากที่สองของจำนวนเชิงซ้อนได้ว่า              a =  และ   b = เเต่บางครั้งค่า y นั้นสามารถเเบ่งได้ออกเป็น 2 กรณีนั่นคือ กรณีที่ค่าของ y มากกว่าหรือเท่ากับ 0 หรือค่าของ y น้อยกว่า 0 เราจึงได้ทฤษฏีบทว่า กำหนดจำนวนเชิงซ้อน   z =  x+ yi และให้                                   r =  จะได้ว่ารากที่สองของ z คือ                      …

เฉลยแนวข้อสอบ คณิตศาสคร์ เรื่องเซตของวิชาสามัญ ใน TCAS 65

เฉลยแนวข้อสอบ คณิตศาสคร์ เรื่องเซตของวิชาสามัญ ใน TCAS 65

เฉลยแนวข้อสอบ คณิตฯ #วิชาสามัญ (#alevel ) ตอนที่ 1 #set เฉลยแนวข้อสอบ คณิตศาสคร์ เรื่องเซตของวิชาสามัญ ใน TCAS 65 ไม่ออกสอบเต็มๆเรื่อง แต่ออกปนกับบทอื่นๆ  พื้นฐานเซตที่ต้องรู้คือ สมาชิก  สับเซต และการดำเนินการทั้ง 4 ตัวคือ ยูเนียน อินเตอร์เซค ผลต่าง และคอมพลีเมนต์  ครบ

พื้นฐานเรื่องเซต-การดำเนินการระหว่างเซต คณิตศาสตร์ ม.4

 การดำเนินการของเซต(Operation With set) เป็นการสร้างเซตขึ้นมาใหม่จากการนำเซตที่กำหนดให้ มาดำเนินการตามต้องการ ซึ่งจะมีการดำเนินการหลายแบบ เช่น ยูเนียนของเซต อินเตอร์เซกชันของเซต คอมพลีเมนต์ของเซต และผลต่าง