วิธีเรียงสับเปลี่ยน

ความน่าจะเป็นเรื่อง-วิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)

ธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)วิธีเรียงสับเปลี่ยน หมายถึง การจัดเรียงอันดับสิ่งของโดยถือเอาอันดับเป็นสำคัญ เช่น วิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษร 3 ตัว คือ A, B และ C นำมาจัดเรียงอันดับทั้งหมดได้ดังนี้ ABC, ACB, BAC, CAB, CBAเรียกว่า วิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรทั้ง 3 ตัวนี้มี 6 วิธี

ความน่าจะเป็น ( Probability ) เบื้องต้นคณิตศาสตร์ ม.6

ความน่าจะเป็น ( Probability ) ความน่าจะเป็น หรือ Probability ทฤษฎีความน่าจะเป็นเริ่มมาจากปัญหาของการเล่นเกมการพนัน โดยมีนักพนันชาวฝรั่งเศสชื่อ เซอวาลิเยร์ เดอ เมเร (Chevalier de Mire) ซึงนิยมเล่นพนันมาก เดอ เมเร มีปัญหาอยู่อย่างนึงที่ยังแก้ไม่ตกสักที คือปัญหาในการแบ่งเงินพนันกันระหว่างนักพนัน แกเลยเข้าไปขอคำแนะนำจากนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องที่สุดในฝรั่งเศสยุคนั้น คือปาสคาล (Pascal) และแฟร์มาต์ (Fermat) จนเป็นที่มาของทฤษฎีความน่าจะเป็นในยุคปัจจุบัน

สรุปสูตรเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ-คณิตศาสตร์ ม.6

สรุปสูตรเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ   ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่าง ใช้ในกรณีที่ต้องการแปลงค่ามุมให้เป็นมุมที่เราต้องการได้เพื่อประยุกต์ใช้ในกรณีต่าง ๆ

ฟังก์ชันพหุนาม (Polynomial Function)

ฟังก์ชันพหุนาม (Polynomial Function)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ฟังก์ชันพหุนาม (Polynomial Function) ฟังก์ชันพหุนาม Polynomial Function พหุนาม คือนิพจน์ที่สร้างจากตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัวและค่าคงที่ โดยใช้การดำเนินการแค่ การบวก การลบ และการคูณ

สรุปเข้มเรื่องจำนวนจริง บทพื้นฐานของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สรุปเข้มเรื่องจำนวนจริง บทพื้นฐานของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โครงสร้างของระบบจำนวนจริง ก่อนอื่นมาดูโครงสร้างของจำนวนจริงกันก่อน จำนวนจริงประกอบไปด้วยจำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่เขียนเป็นเศษส่วนของจำนวนเต็มได้, ทศนิยมซ้ำ, รากที่ถอดได้ลงตัว