คณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน-การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ

คณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน การหาค่าฟังก์ชั่นแบบต่างๆ นิยามฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ซึ่งในสองคู่อันดับใด ๆ ของความสัมพันธ์นั้น ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเท่ากันแล้ว สมาชิกตัวหลังต้องไม่ต่างกัน

สรุปสูตรเมทริกซ์(Matrix) ก่อนสอบออนไลน์

สรุปสูตรเมทริกซ์(Matrix) ก่อนสอบออนไลน์ การบวก ลบ คูณ เมทริกซ์ ทรานสโพส (transpose) ดีเทอร์มินันต์(determinant) อินเวอร์ส (Inverse) กฏของคราเมอร์(Cramer’s rulr)