ติวเลขเวกเตอร์ในสามมิติ-ผลคูณเชิงเวกเตอร์ คณิตออนไลน์

ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ คือการเอาเวกเตอร์มาคูณกันและผลลัพธ์จากการคูณกันจะออกมาเป็นเวกเตอร์ก็เลยเรียกว่าผลคูณเชิงเวกเตอร์ครับ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ตรงกับภาษาอังกฤษคือ cross product หรือ vector product ก็ได้ครับ เรามาดูนิยามของผลคูณเชิงเวกเตอร์กันดีกว่าครับ  ก่อนหน้านี้ผลเขียนเกี่ยวกับผลคูณเชิงสเกลาร์ใครอยากอ่านเข้าไปอ่านได้นะ  มาดูนิยามผลคูณเชิงเวกเตอร์กันเลย

กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ความน่าจะเป็น (Probability) -ติวเลขความน่าจะเป็น ม.5 ออนไลน์

กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ กฎข้อที่ 1 ถ้างานแรกมีวิธีทำได้  n1 วิธี ในแต่ละวิธีที่เลือกทำงานอย่างแรกมีวิธีที่จะทำงานอย่าง 2 ได้ n2วิธี และในแต่ละวิธีที่ทำงานอย่างแรกและอย่างที่สอง มีวิธีที่จะทำงานอย่างที่ 3 ได้วิธี n3 จำนวนทั้งหมดที่จะเลือกวิธีทำงาน k อย่าง เท่ากับ n1n2…nk  วิธี

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การวัดขนาดของมุม-เลขออนไลน์ม.ปลาย

การวัดขนาดของมุม โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์จะต้องให้จุดกึ่งกลางของไม้โพรแทรกเตอร์ตรงกับจุดยอดมุมที่จะวัด และเส้นที่ชี้ที่ตัวเลข 0 (ศูนย์)บนไม้โพรแทรกเตอร์ต้องทาบสนิทกับแขนข้างหนึ่งของมุม อ่านขนาดของมุมโดยดูจากแขนของมุมอีกข้างหนึ่งว่า ชี้ที่ตัวเลขใดของชุดเดียวกัน

เอกลักษณ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ-เลขออนไลน์ม.ปลาย

เอกลักษณ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ คือการเท่ากันของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ต่างกัน และเป็นจริงสำหรับทุก ๆ ค่าของขนาดของมุม

บทเรียนตรรกศาสตร์ (Mathematical Logic

บทเรียนตรรกศาสตร์ (Mathematical Logic)คณิตออนไลน์

ตรรกศาสตร์ หมายถึง ตรรกศาสตร์ (Mathematical Logic) เป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์และเหตุผล การได้มาของผลภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดถือเป็นสาระสำคัญ ข้อความหรือการให้เหตุผลในชีวิตประจำวันสามารถสร้างเป็นรูปแบบที่ชัดเจนจน ใช้ประโยชน์ในการสรุปความ ความสมเหตุสมผลเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ตรรกศาสตร์เป็นแม่บทของคณิตศาสตร์แขนงต่าง ๆ และการประยุกต์