AI – ปัญญาประดิษฐ์

AI – ปัญญาประดิษฐ์ AI คืออะไร? AI : Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถใน

ฟิล์มกรองแสง

ประเภทของฟิล์มกรองแสง 1. ฟิล์มย้อมสี (Dyed Film)เป็นฟิล์มที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นต่ำโดยจะนำสีมาย้อมที่กาวโพลีเอสเตอร์ มีคุณสมบัติ ในการกรองแสงไดแต่สามารถลดความร้อนได้น้อย กาวที่ใช้ไม่มีคุณภาพราคาถูก อายุการใช้งานสั้นไม่เกิน 3 ปีเมื่อ

นวตกรรมแห่งอนาคต SEGWAY

SEGWAY”เป็นยานพาหนะสองล้อที่ได้ได้รับการพัฒนาระบบควบคุมการทำงานโดยยึดหลักการเคลื่อนที่ของมนุษย์ เพื่อให้ผู้ใช้บังคับควบคุมได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ โดยหลักการทำงานจะใช้ระบบวัดการทรงตัว (Balance Sensor) เลียนแบบการทำงานของระบบของเหลวในหูชั้นในของมนุษย์ ระบบประมวลผลการทำงาน เลียนแบบการทำงานของสมอง ระบบขับเคลื่อน เลียนแบบการทำงานของกล้ามเนื้อ และชุดล้อเลียนแบบการทำงานของเท้า

สารแขวนลอย คอลลอยด์ (colloid) ชนิด และวิธีแยกคอลลอยด์

คอลลอยด์ (colloid) หมายถึง อนุภาคของสารซึ่งมีขนาดเล็กมากแขวนลอยอยู่ในตัวกลาง อนุภาคไม่มีการละลาย และไม่สามารถมองเห็นอนุภาคด้วยตาเปล่า มีขนาดอนุภาคในช่วง 10 -7 ถึง 10-4 เซนติเมตร หรือ 0.001-1.0 ไมโครเมตร สารคอลลอยด์ที่เกิดขึ้นมักมีลักษณะขุ่นๆ และทำให้เกิดสี

พีระมิด (Pyramid)

 พีระมิด (Pyramid)  พีระมิดตรง และพีระมิดเอียง คือ ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้นนิยมเรียกชื่อของพีระมิดตามลักษณะของฐาน

การแก้อสมการและการแยกตัวประกอบของพหุนามทางคณิตศาสตร์

อสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร กับจำนวนใดๆ โดยใช้เครื่องหมาย

ตั้งคำถามที่ใช้สร้างแรงบันดาลใจ..

ตั้งคำถามที่ใช้สร้างแรงบันดาลใจ 1. มีความเชื่ออะไรผิดๆ ที่ฉุดรั้งความเจริญรุ่งของคุณอยู่หรือเปล่า?

แสงสีฟ้าจากมือถือ ทำลายดวงตา

“แสงสีฟ้า” นั้นเอง ถือเป็นภัยร้ายต่อดวงตาที่ใกล้ตัวเอามากๆ ซึ่งในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว ทั้งการติดต่อสื่อสาร และใช้เพื่อความบันเทิงยามว่าง ด้วยความสะดวกนี้เองทำให้หลายๆ คนติดมือถือ ต้องหยิบขึ้นมาดูตลอดเวลาหรือใช้มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานๆ

อันตรายที่มากับเทคโนโลยี

CNN (Cable News Network) ช่องข่าวโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอ 7 เทคโนโลยีอันตรายที่มนุษย์ควรระมัดระวัง