ประโยชน์ของ วิตามินซี

Benefits of Vitamin C เนื่องจากมีการพบวิตามินซีความเข้มข้นสูงในเนื้อเยื่อของตา ดังนั้นการขาดวิตามินซี สามารถก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อดวงตา รวมทั้งการเกิดเลือดออกในเปลือกตาและเยื่อบุลูกตา ในการวิจัย เช่น การศึกษาเรื่องโรคของดวงตาที่สัมพันธ์กับอายุ (AREDS – Age-related eye disease study) ได้เปิดเผยว่าการใช้อาหารเสริมต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งรวมถึงวิตามินซีนั้นให้ผลดีต่อสุขภาพตา

แอปคณิตศาสตร์ Photomath ทีเราต้องมี

PhotoMath (App ถ่ายรูป แก้โจทย์คณิตศาสตร์ สมการเลข) : สำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า แอป PhotoMath แอปฯ แก้โจทย์คณิตศาสตร์ แก้สมการ

ประวัติศาสตร์ของเครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขมีวิวัฒนาการเริ่มต้นมายาวนานตั้งแต่อดีต ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีเครื่องมือกล โดยถูกคิดค้นเริ่มต้นมาตั้งแต่การใช้นิ้วมือนับ ต่อมาเริ่มมีการใช้

สถิติกับเรื่อง ค่าคาดหวัง (Expected Value)

ค่า คาดหวัง (Expectation) คืออะไร ? ค่าคาดหวังคือผลของความน่าจะเป็นกับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อสิ่งๆนั้นได้เกิดขึ้น หรือในทางสถิติศาสตร์

รางวัลสูงสุดสาขาคณิตศาสตร์ เอเบิลไพร์ซ

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “อาเบลไพร์ซ” (Abel Prize) กันมาบ้าง รางวัลที่เรียกได้ว่า เป็นรางวัลสูงสุดสำหรับสาขาคณิตศาสตร์ และเป็นรางวัลที่มีเกียรติระดับรางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมอบให้แก่นักคณิตศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละปี

การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์

การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร ์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทั้งการคุกคามทางระบบฮาร์ดแวร์ระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูล โดยสาเหตุของภัยคุกคามอาจจะมาจากทางกายภาพ เช่น อัคคีภัย ปัญหาวงจรไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือภัยคุกคามที่เกิดจากคน

มารู้จักสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย

สัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย ความหมายของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ขณะเดียวกันเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีราคาถูกลง ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานต่าง ๆ จึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้

มาทำความรู้จักน้ำมัน B20

น้ำมันดีเซล B20 คือ เชื้อเพลิงทางเลือกที่สร้างขึ้นโดยการผสมน้ำมันดีเซลปกติ กับ ไบโอดีเซล ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  เช่น ปาล์ม มะพร้าว ถั่วเหลือง ทานตะวัน เมล็ดแรพ (rape seed) สบู่ดำ หรือน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์