การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion)     การที่วัตถุเคลื่อนที่กลับไปมาซ้ำรอยเดิม ใช้สัญญลักษณ์ SHM การกระจัดของวัตถุซึ่งมีการเคลื่อนที่แบบนี้จะวัดจากตำแหน่งเดิมของวัตถุ เมื่อไม่ถูกแรงภายนอกใดๆ มากระทำ เรียกตำแหน่งนี้ว่า แนวสมดุล                                                   

Windsolargadget เครื่องยนต์สเตอร์ลิง เพื่อการศึกษา (Stirling Engine)

เครื่องยนต์สเตอร์ลิง (Stirling Engine)

เครื่องยนต์สเตอร์ลิง (Stirling Engine) “30 ยังแจ๋ว”         ไม่แปลกถ้าจะชมสาว ๆ วัยล่วงเข้าสามสิบที่ยังสวยอยู่ด้วยวลีข้างต้น ก็อย่างที่เค้าว่าไว้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข แต่ถ้า 30 กลายเป็นราคาน้ำมันต่อลิตรเมื่อไหร่ล่ะก็ “จอด” ครับจอด ไม่แจ๋วแล้ว ไม่ต้องข่งไม่ต้องขับมันแล้วรถยนต์น่ะ เผลอ ๆ ในอนาคตอันใกล้อาจจะได้เห็นป้ายโฆษณาหน้าปั๊มว่า “สามลิตรร้อย !” ก็ได้ น่าขนลุกจริง ๆ

แนะนำ Google Classroom (สำหรับผู้สอน)

เป็นอีกหนึ่งการให้บริการสำหรับ Google Apps for Education (GAE) ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการมอบหมาย งาน การรับผู้เรียนเข้าในชั้นเรียน การประกาศเนื้อหาต่างๆ การเชิญผู้สอนท่านอื่นเข้าร่วมในชั้นเรียนที่สร้างขึ้น รวมถึงการตรวจสอบการส่งงานของผู้เรียน

ฟิสิกส์ ม.4 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ สรุปสูตร

เรียนฟิสิกส์ ม.ปลาย ฟิสิกส์ ม.4 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โพรเจกไทล์ (Projectile) หมายถึง วัตถุที่ขว้างหรือยิงออกไป ทั้งนี้ในบริเวณใกล้ผิวโลกตามปกติการเคลื่นที่ของวัตถุดังกล่าวจะสังเกตได้

ความเป็นมาของเมืองกาญจนบุรีของไทย

ประวัติความเป็นมาของเมืองกาญจนบุรี ความเป็นมาของกาญจนบุรี เท่าที่มีการค้นพบหลักฐานนั้น ย้อนไปได้ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมีการค้นพบเครื่องมือหินในบริเวณบ้านเก่า อำเภอเมืองฯ ล่วงมาถึงสมัยทวารวดี ซึ่งมีหลักฐานคือซากโบราณสถานที่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี

สสารและการวัด (Substance and Measurement)

การจำแนกสสาร – สารและของผสม สาร (substance) คือ รูปหนึ่งของสสารที่มีองค์ประกอบแน่นอนหรือคงที่ และมีสมบัติที่ชัดเจน เช่น น้ำ แอมโมเนีย น้ำตาลทราย ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 การออกเสียง Verb หลังการเติม s, es

การออกเสียง s หรือ es ท้ายคำกริยา ออกเสียงได้ดังนี้                      1. ออกเสียง s เป็น /s/ เมื่อคำกริยาเหล่านั้นลงท้ายด้วย /f/, /k/, /p/, /t/ เช่น…

GM เผย Cadillac คือแบรนด์แรกที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์มรถไฟฟ้ารุ่นใหม่

General Motors หรือ GM ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำตลาด และการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ของกรุ๊ปในอนาคต