สรุปการใช้ question tag

Question Tag คืออะไร ก่อนที่คุณจะมาเรียนรู้เรื่อง Question Tag ต้องแน่ใจก่อนนะว่าคุณเข้าใจเรื่อง Tense มาแล้ว เพราะบทเรียนนี้ เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องมาจากเรื่อง Tense 12 

เรียนออนไลน์ ความแตกต่างระหว่าง Take time กับ Spend time

ระหว่าง Take time กับ Spend time นั้นบางครั้งเราก็นำมาใช้แบบผิดๆถูกๆ ไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริง เนื่องจาก ฟังดูแล้ว Take time กับ Spend time ทั้งสองคำดูเหมือนจะความหมายก็คล้ายๆ กัน แต่เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องลองมาสักเกต และทำความเข้าใจกับวลี 2 คำนี้กันดู

การใช้ adjective with preposition (combinations) ตัวอย่างประโยค

การใช้ adjective with preposition หรือ adjective preposition combinations เช่น nice of someone (to do something), nice to someone, angry about something, angry with someone for doing something, responsible for (something), responsible to (someone), etc. ในตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง การใช้ preposition ตามหลัง adjective ไปบ้างแล้ว สำหรับตอนนี้เรามาดูการใช้ adjective + preposition

Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ ที่ใช้บ่อยๆ

คือ กริยาวลี เป็นคำกริยาที่ประกอบด้วย คำที่เป็นกริยา (Verb) + คำอื่น (Preposition/Particle) เมื่อรวมกันแล้ว ความหมายจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

เทคนิคเรียนออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

เรียนออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ การเรียนออนไลน์ที่บ้านคุณจะต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้วยตัวเอง โดยที่ไม่มีคุณครู หรืออาจารย์มาช่วยสร้างสิ่งนี้ให้ แถมยังจะต้องตัดสิ่งรบกวนที่อยู่รอบข้างออกไปอีกต่างหาก นั่นถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้อง เรียนออนไลน์ ด้วยตนเอง

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของคนรุ่นใหม่

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 1.ขั้นระบุปัญหา (Problem Identification)  ขั้นนี้เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบเหตุทั้งหลาย ของปัญหาแล้วจัดลำดับความสำคัญเพื่อเลือกสาเหตุที่สำคัญที่สุดเป็นประเด็นสำหรับค้นหาวิธีแก้ไขต่อไป เป็นการตัดสินว่าสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขนั้นปัญหาใดเป็น “ปัญหาที่แท้จริง” ที่มีผลกระทบสูง หากไม่รีบแก้ไข พร้อมกับวางเป้าหมายในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจะใช้เทคนิคต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น เทคนิคแผนผังก้างปลา (fish bone diagram)  เทคนิค 5W1H เป็นต้น

เทคนิคการใช้ Future Time, Be going toและ will-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Be going to และ will เวลาเราจะบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคต ในภาษาอังกฤษนั้นพูดได้หลายแบบ แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ be going to และ will กัน

การเชื่อมความด้วย but และ or – Connecting ideas -ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

การเชื่อมความด้วย butและ or 1. and (และ) ใช้เชื่อมกลุ่มของคำนาม (nouns), คำคุณศัพท์ (adjective คำกริยาวิเศษ (adverbs), คำกริยา (verbs) หรือเชื่อมประโยค (clauses) เข้าด้วย โดย and จะเชื่อมคำชนิดเดียวกัน ที่มีความคล้อยตามกันเข้าด้วยกัน เช่น

รูปพหูพจน์ของ other , other (s)และ the other (s) ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

การใช้ Other, Another และ The other คำว่า other และ another นั้นเป็นคำที่ใช้อธิบายถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไป หรือยังคงเหลืออยู่ หรือถูกเพิ่มเติมเข้ามา โดยจะวางไว้ข้างหน้าคำนาม สำหรับ The other จะมีหลักการใช้ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย

อสมการเอกซ์โพเนนเชียล-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

อสมการเอกซ์โพเนนเชียล อสมการเอกซ์โพเนนเชียล เทคนิคชุดที่ 1 การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียลที่ทำฐานให้เหมือนกันได้