ข้อแตกต่าง เครื่องผลิตออกซิเจน VS ถังออกซิเจน

ปัจจุบันในท้องตลาดทั่วไปมีทั้ง เครื่องผลิตออกซิเจน และ ถังออกซิเจน จำหน่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งราคา ขนาด และรุ่น ก็มีให้เลือกหลากหลาย ในบทความนี้จะช่วยสรุปข้อแตกต่าง ทั้งข้อดีและข้อเสียของ เครื่องผลิตออกซิเจน และ ถังออกซิเจน เพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม

ความน่าจะเป็น ( Probability )ปริภูมิตัวอย่าง ( Sample space )-คณิตศาสตร์

แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s และจำนวนของ แซมเปิลสเปซ เขียนแทนด้วย n(S)

โควิด Covid-19 และ ไข้หวัดธรรมดา ต่างกันอย่างไร

สถานการณ์ไวรัส Covid-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในหลายคนพอเริ่มมีอาการเจ็บป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ อาจกำลังวิตกกังวลว่าตัวเราเป็น “ไข้หวัดธรรมดา” หรือติด “ไวรัส COVID-19”

ภาษาอังกฤษ-คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ed และ -ing

คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ed และ -ing คำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกบางคำเมื่อเติม -ed และ -ing ข้างท้าย จะกลายเป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งท่านผู้อ่านมักพบเห็นหรือได้ยินบางคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ใช้กันผิดบ่อยๆ ฉะนั้น จึงควรศึกษาหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวนี้ให้เข้าใจ

สูตรจำนวนเชิงซ้อน

 จำนวนเชิงซ้อน            ในระบบจำนวนจริง สมการพหุนามบางสมการ เช่น x2 + 1 = 0 ไม่มีคำตอบ   เนื่องจากกำลังสองของจำนวนจริงใดๆ จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอ ในบทนี้ทุกสมการได้เสมอ   และเรียนจำนวนในระบบที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่าจำนวนเชิงซ้อน (complex numbers) ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาในเรื่องการมีคำตอบของสมการพหุนามใดๆ แล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์อย่างกว้างขวางกับสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วงอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น 

เครื่องบินมีกฎเกณฑ์อย่างไร? สำหรับระดับความสูงของการเดินทาง

เครื่องบินนั้นจะนิยมบินอยู่ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์และโทรโปพอสซึ่งอยู่ในระยะความสูง 1-20 กิโลเมตรเหนือพื้นดินโดยเครื่องบินโดยสารนั้นจะนิยมบินในขั้นบรรยากาศโทรโปพอสเป็นหลัก (2) ทั้งนี้การแบ่งชั้นบรรยากาศตำราแต่ละเล่มนั้นแบ่งไม่เหมือนกันบ้างก็ว่าเครื่องบินโดยสารนิยมบินที่ระดับสตราโตสเฟียร์บ้างเพราะเนื่องจากสาเหตุการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ต่างกันออกไป ระดับความสูงเดินทาง cruise altitude ขึ้นอยู่กับทิศทางที่เรามุ่ งหน้าไป และแบบของกฏการบินที่เราใช้

กฎของคูลอมบ์ (Coulomb’s Law)-ฟิสิกส์

กฎของคูลอมบ์ (Coulomb’s Law) ขนาดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าทั้งสอง มีค่าแปรผันตามขนาดประจุแต่ละตัว และแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างระหว่างประจุทั้งสอง โดยทิศทางของแรงที่ประจุกระทำต่อกันจะอยู่ในแนวเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อระหว่างประจุคู่นั้น ๆ แรงกระทำระหว่างประจุชนิดเดียวกัน (บวกทั้งคู่ หรือ ลบทั้งคู่) เป็นแรงผลัก และมีทิศชี้ออกจากกันในแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างประจุทั้งสอง แรงกระทำระหว่างประจุคนละชนิดกัน (บวกและลบ) เป็นแรงดึงดูด และมีทิศทางชี้เข้าหากันในแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างประจุทั้งสอง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของเชื้อโรค

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของเชื้อโรค กับการแพร่กระจายและการระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19) ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดการติดเชื้อและลุกลามไปทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแถบยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สเปน

กระบวนการทำงานของระบบทางเดินหายใจ -ชีววิทยา

อากาศเมื่อเข้าสู่ปอดจะไปอยู่ในถุงลม ซึ่งมีลักษณะกลมคล้ายลูกองุ่น ซึ่งปอดต่ละข้างจะมีถุงลมข้างละ 150 ล้านถุง แต่ะถุงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ถึง 0.1 มิลลิเมตร ถุงลมทุกอันจะมีหลอดเลือดฝอยมาห่อหุ้มไว้ การแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน ไนโตรเจน และไอน้ำ ผ่านเข้าออกถุงลมโดยผ่านเยื่อบางๆของถุงลม