เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ-คณิตศาสตร์ออนไลน์

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ                       บทนิยาม   กำหนดให้  a เป็นจำนวนจริง  n  เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า  1

สรุปคำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)ภาษาอังกฤษออนไลน์

วิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ 1. เติม –s ท้ายคำนามได้เลย ได้ยินกันบ่อยมากกก เรื่องของการ เติม –s  เวลาที่เราต้องการพูดถึงคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง ส่วนมากเราสามารถเติม –s ไปหลังคำนามได้

การใช้คำนามเป็นคำคุณศัพท์ – ภาษาอังกฤษออนไลน์

คำคุณศัพท์เป็นคำนาม ถ้ายกตัวอย่างหมดทุกเส้นทางการแปลงก็คงจะยาว วันนี้เรามาดูที่การแปลงจากคำนามเป็นคำคุณศัพท์

ติวเลขความน่าจะเป็น ออนไลน์ ม.6

ติวเลขความน่าจะเป็น ออนไลน์ ม.6

ติวเลขความน่าจะเป็น บทที่ 2 ความน่าจะเป็น จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.            อธิบายความหมายของการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้

ติวเลขลำดับและอนุกรม

ติวเลขลำดับและอนุกรม

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.     เข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดที่กำหนด 2.      เข้าใจความหมายของลำดับและเขียนลำดับในรูปแจกแจงพจน์

ประวัติความเป็นมาของจำนวนจริง-จำนวนจริง (Real number) ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องตัวเลข

ประวัติของจำนวนจริง  ประวัติระบบจำนวนจริง หากกล่าวถึงคณิตศาสตร์ ทุกคนคงคิดว่าเป็น “ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องตัวเลข” ซึ่งอันที่จริงแล้วคำจำกัดความนี้เป็นเพียงคำจำกัดความดั่งเดิมของคณิตศาสตร์เท่านั้น ปัจจุบันคณิตศาสตร์ได้ถูกพัฒนาจนไม่สามารถใช้คำจำกัดความดังกล่าวได้อีกต่อไป ซึ่งหากผู้ที่สนใจอยากรู้ว่าคณิตศาสตร์มีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีอะไรมากไปกว่าตัวเลข ก็คงบอกได้แต่เพียงว่า ต้องติดตามกันต่อไป อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความนี้สามารถชี้ให้เห็นถึงรากฐาน และที่มาของคณิตศาสตร์ได้อย่างชัดเจน นั่นก็คือ ตัวเลข นั่นเอง