การจำแนกอาณาจักรสิ่งมีชีวิต (systematics) -ชีววิทยา

ปัจจุบันมีสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการจำแนกชนิดประมาณ 2 ล้านชนิด โดยจำแนกออกเป็นอาณาจักร (Kingdom) ต่าง ๆกันถึง 5 อาณาจักร ซึ่งเป็นระบบที่นิยมกันมากที่สุดในปัจจุบัน

อาณาจักรไวรา (Kingdom Vira) อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตชีววิทยา

ไวรัส (Virus) หมายถึง สารที่เป็นพิษ ต่อมาได้ให้ความหมายใหม่ว่า ไวรัส หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นอนุภาคมีสารพันธุกรรมเป็น DNA

Biodiesel

มารู้จักกับน้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel)

น้ำมันไบโอดีเซล                  ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมีมากขึ้น และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากพืชมีราคาตกต่ำในช่วงที่มีผลผลิตเกินความต้องการของตลาดจึงมีผู้นำน้ำมันมะพร้าวดิบและน้ำมันปาล์มดิบมาผสมกับน้ำมันก๊าดและน้ำมันดีเซลในสัดส่วน ต่าง ๆ กัน แล้วนำออกจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับรถยนต์และใช้ชื่อว่า “ไบโอดีเซล”

กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์

สนามไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์

เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin, 1706-1790) พบว่าการขัดสีวัตถุด้วยผ้าขนสัตว์ทําให้เกิดประจุบนวัตถุและได้ทดลองนําแท่งแก้วและยางที่มีประจุจากการขัดสีไปวางใกล้แท่งยาง

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ (Energy Flow)-ชีววิทยา ม.ปลาย

ในระบบนิเวศ (Ecosystem) การอาศัยอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แสนสลับซับซ้อน เกิดเป็นโครงสร้างสายใยอาหาร (Food Web) ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อสิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตเข้ากับสิ่งแวดล้อม ผ่านลำดับขั้นของการบริโภคในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ซึ่งทำให้เกิด การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ (Energy Flows) และการหมุนเวียนของสสารต่าง ๆ (Nutrient Cycles)

การประมาณค่าพาย π

มาทำความรู้จักกับวันการประมาณค่าพาย π

ประวัติปี โดยประมาณ Pi เป็นที่รู้จักมาเกือบ 4000 ปีแล้วในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ชาว Babylon โบราณใช้มัน (ประมาณ 3.125) เพื่อคำนวณขนาดของวงกลม โดยประมาณ 250

พันธะเคมี (Chemical Bonding)สรุปเรื่องพันธะโลหะ (Metallic Bond)-เคมี ม.ปลาย

พันธะโลหะ (Metallic Bond) คือ พันธะที่เกิดขึ้นภายในอะตอมของธาตุในกลุ่มโลหะ เกิดเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่ทำให้อะตอมของกลุ่มโลหะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน จากการแบ่งปันอิเล็กตรอนวงนอกสุดร่วมกัน โดยที่อิเล็กตรอนดังกล่าว ไม่ได้ถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้ภายในสสารหรือก้อนโลหะดังกล่าวเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอยู่ตลอดเวลา

โครงสร้างของอะตอม ( Atomic Structure )

โครงสร้างของอะตอม ( Atomic Structure )-เคมี ม.ปลาย

โครงสร้างของอะตอมจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางโดยนิวเคลียสจะประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน  โดยนิวเคลียสจะมีประจุเป็นบวก และมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบๆนิวเคลียสโดยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะมีการเคลื่อนในหลายระดับพลังงานและ อิเล็กตรอนยังเคลื่อนที่สลับไปสลับมาระหว่างระดับพลังงานได้ด้วย

ไม่ใช่เรื่องยากถ้าอยากเรียนเก่งวิชาเคมี

ไม่ใช่เรื่องยากถ้าอยากเรียนเก่งวิชาเคมี

วิชาเคมี โดยเฉพาะน้องๆ สายวิทย์ ที่ต้องเรียนกันจนจบ ม.6 เลย ด้วยความยากก็เลยทำให้หลายคนไม่ชอบเรียนวิชานี้ซักเท่าไหร่ พี่มิ้นท์ก็เลยขอเอาเทคนิคดีๆ จากพี่หลายๆ คน ที่อาจจะช่วยให้การเรียนเคมีของน้องๆ เป็นเรื่องเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น…

อยากเรียนเป็นหมอ นิสัยที่ควรมี

ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางการศึกษาที่ค่อนข้างสูง คุณพ่อคุณแม่ในวัยทำงานไม่มีเวลาให้ลูก เพราะต้องทำงานเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว และยังต้องการให้ลูกมีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมกับลูกของคนอื่น ๆ เพื่อที่จะมีโอกาสได้สอบเข้าเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียง ในคณะ/สาขาที่ยอดนิยม ซึ่งสถาบันที่ได้รับการยอมรับคะแนนการสอบก็มักสูง แต่ก็ยังมีหลายคนที่คิดว่า ตัวเองทำได้ หากเรามีความพยายาม ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการเพื่อให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ แตกต่างกัน แต่มีทางเลือกหนึ่งที่ทำให้น้อง ๆ และผู้ปกครอง