หลักการใช้ Gerund ในภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

Gerund คือ V-ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม gerund ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ ( Finite Verb ) ในประโยค แต่สามารถทำหน้าที่เป็นประธาน กรรม ส่วนสมบูรณ์ ( Complement ) ของ Verb to be หรือ อื่นๆ ที่คำนามทั่วไปทำได้ ตัวอย่างเช่น

กริยาปกติ การออกเสียงเมื่อคำลงท้ายด้วย ed ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

หลักการอ่านคำกริยาปกติที่เติม -ed การออกเสียง (Pronunciation) Regular Verbs เมื่อต้องการทำเป็นรูปอดีตกาลด้วยการเติม ed จะออกเสียงแตกต่างกันได้ 3 เสียง คือ /t/ /d/ /id/

สรุปเรื่องจำนวนจริง (Real Numbers) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

จำนวนซึ่งมนุษย์คิดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นจำนวนที่ใช้สำหรับนับสิ่งของ นับสัตว์เลี้ยง เมื่อนำจำนวนเหล่านี้มาเขียนเป็นเซต เรียกว่า เซตของจำนวนนับ โดยแทนชื่อเซตนี้ด้วย…. คือ

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear physics)กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม-ฟิสิกส์

กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม (Radioactivity in Environment) เราอาศัยอยู่บนโลกที่มีกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Natural occurring radiation) และบางส่วนเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ (Man made radiation) ต้นกำเนิดของ กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

การแทรกสอดของแสง (Interference) ฟิสิกส์ ม.ปลาย

การแทรกสอดของแสง (Interference)           การแทรกสอดของแสง (Interference) เกิดได้ต่อเมื่อคลื่นแสง 2 ขบวนเคลื่อนที่มาพบกัน จะเกิดการรวมตัวกันและแทรกสอดกันเกิดเป็นแถบมืดและแถบสว่างบนฉาก โดยแหล่งกำเนิดแสงจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ (Coherent Source) คือเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงความถี่เดียวกัน และความยาวคลื่นเท่ากัน นักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในการทดลองเพื่อทดสอบทฤษฎี คือ โทมัส ยัง นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ

มาเรียนรู้ fast ,quick , rapid สามารถใช้แทนกันได้ไหม?

คำคุณศัพท์ข้างต้นมักตามด้วยคำนามดังต่อไปนี้ Fast=ฟาสทฺ (เร็ว) มักใช้กับคำนาม car=คารฺ (รถยนต์), train=เทรน (รถไฟ), bowler=โบวฺเลอะ (คนเล่นโบว์ลิ่ง คนขว้างลูกในกีฬาคริกเก็ต), grower=โกรวฺเออะ (ผู้ปลูก), pace=เพซ (การก้าวเท้า), lane=เลน (ช่องทางเดินรถ Quick=ควิก (เร็ว) มักใช้กับคำนาม glance=แกลนซฺ (การเหลือบมอง), look=ลุค (การมอง), reply=รีไพล (การตอบ), decision=ดิซีสเชิน (การตัดสินใจ), method=เมธึด (วิธีการ), way=เวยฺ (วิธี)

การใช้สำนวน kind of, sort of, type of ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

การใช้สำนวน kind of, sort of, type of หลักการใช้ kind of (ไคนด์-ออฟ) และ sort of (ซอท-ออฟ) สำนวนที่ขึ้นต้นด้วย  kind of = ไคนดฺ อ็อฟ, sort of = ซอรฺท อ็อฟ และ type of = ไทยฺพ อ็อฟ เป็นสำนวนที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายคล้ายกันหรือเหมือนกันใช้แทนกันได้ สำนวนเหล่านี้มีความหมายหรือบอกถึงชนิดหรือประเภทของคนและสิ่งของว่า เป็นคนประเภทไหน? เป็นสิ่งของแบบไหน? ดูประโยคตัวอย่างการใช้สำนวนเหล่านี้ด้านล่างครับ

สรุปสูตร เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry)คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สรุปสูตร เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry)     เรขาคณิตวิเคราะห์(Analytic Geometry) เป็นสาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ วิธีการทางเรขาคณิตวิเคราะห์เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของหลักเกณฑ์ทางเรขาคณิตและพีชคณิตผสมผสานกัน ความคิดทางเรขาคณิตวิเคราะห์ได้ก่อตัวมานานตั้งแต่การส ารวจของชาวอียิปต์และการท าแผนที่โลกของชาวกรีก และเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อปี แยร์ เดอ แฟร์มา

การทำงานของดาวเทียม

ดาวเทียม คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้น ที่สามารถโคจรรอบโลก โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก ส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อใช้ ทางการทหาร การสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการสำรวจทางธรณีวิทยาสังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวอื่นๆ รวมถึงการสังเกตวัตถุ และดวงดาว กาแล็กซี ต่างๆ