เริ่มต้นการค้นพบน้ำมันครั้งแรกของโลก

ค้นพบน้ำมัน “การค้นพบน้ำมันครั้งแรกของโลก” ถูกขุดพบโดย ซามูเอล เอ็ม เกียร์ (Samuel M. Kier) เขาเป็นคนแรกได้ที่ชื่อว่าค้นพบน้ำมัน โดยที่เขาค้นพบน้ำมันนี้โดยบังเอิญ จากบ่อที่เขาขุดแถวฝั่งแม่น้ำอัลเลเกนี ในรัฐเพนซิลเวเนีย ของอเมริกา และได้ตั้งชื่อน้ำมันนี้ว่า น้ำมันซีนีกา (Seneca oil) ส่วนอีกซีกโลกหนึ่งก็มีข้อมูลว่า เป็นชาวจีนที่ค้นพบน้ำมันดิบ เมื่อกว่า 600 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีการลำเลียงน้ำมันดิบผ่านท่อไม้ไผ่ ย้อนกลับไปอีก 2500 ปีก่อนคริสตกาล นักธรณีวิทยาก็เชื่อว่า ชาวบาบิโลเนียนเป็นชนเผ่าแรกที่มีการนำน้ำมันดิบมาเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟ

Mathematical Logic

เอกสารสรุปเลขเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Mathematical Logic )ม.4

พื้นฐานละเอียดมา สำหรับเรียนล่วงหน้า/พร้อมกับที่โรงเรียน หรือสำหรับน้องที่อยากเน้นบท “ตรรกศาสตร์”  สอนเนื้อหาไล่ตามหลักสูตร  สรุปให้เข้าใจสามารถเรียนรู้พื้นฐานทางด้านตรรกศาสตร์ ม.ปลาย

มารู้จักกับ ยีนและแอลลีล (Gene and Allele) แตกต่างกันอย่างไร ชีววิทยา

ยีนเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอที่กำหนดลักษณะ ลักษณะคือลักษณะหรือคุณลักษณะที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเช่นความสูงหรือสีตา

มารู้จักกับ ระบบหน่วยระหว่างชาติ (International System of Units)ฟิสิกส์พื้นฐาน

ระบบหน่วยระหว่างชาติ (International System of Units) หน่วยฐานเอสไอ – การขึ้นต่อการของนิยามในหน่วยฐานเอสไอทั้งเจ็ด

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในชีวมณฑล (Biosphere) หรือระบบนิเวศของโลก ซึ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ที่แสนสลับซับซ้อนระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยที่มนุษย์ยังได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลจากความสัมพันธ์ดังกล่าว มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเอง เช่น แหล่งอาหาร น้ำและยารักษาโลก (Food and Medicine) รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรทางทะเล เช่น ปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม ธัญพืช สมุนไพร และน้ำสะอาดที่ถูกใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ ที่อยู่อาศัย (Housing and infrastructure) ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร บ้านเรือน ถนน และสะพานต่างๆ ล้วนสร้างขึ้นจากการนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เช่น ไม้ เหล็ก กระจก และพลาสติก การเดินทาง (Mobility) ทั้งบนบก ในน้ำ หรือในอากาศ ล้วนเกิดขึ้นจากการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ พลังงานจากการแปรรูปของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel)

ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources)

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในชีวมณฑล (Biosphere) หรือระบบนิเวศของโลก ซึ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ที่แสนสลับซับซ้อนระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยที่มนุษย์ยังได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)-ชีววิทยา

Bioinformatics คืออะไร? ชีวสารสนเทศหรือไบโออินฟอร์เมติกส์ (bioinformatics) เป็นศาสตร์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงใหม่ ที่จะเป็นวิชาการแขนงหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากที่สุด