ไขข้อข้องใจภูมิคุมกันหมู่ (Herd immunity)

ภูมิคุ้มกัน (immunity) ในที่นี้หมายถึงภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคติดเชื้อไวรัสที่ระบาดง่าย เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่ โรคโควิด-19 เป็นต้น Herd immunity หรือ ภูมิคุ้มกันหมู่ เกิดได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่

แสงเลเซอร์ LASER คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร-ฟิสิกส์

LASER หรือที่ย่อมาจาก Light Amplification By Stimulated Emission of Radiation มีความหมายตามตัวอักษรว่า “การเพิ่มปริมาณคลื่นแสงโดยการกระตุ้นให้ปล่อยคลื่นแสงออกมา”

ฟิสิกส์กับการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ

บทสรุปฟิสิกส์กับการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ 1.1การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ       – ในสมัยโบราณ มนุษย์เชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเกิดขึ้นจาก เทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ยังไม่มีความเป็นเหตุเป็นผล

สาระน่ารู้ เส้นใยกัญชงและประโยชน์ของกัญชง

กระแสรักธรรมชาติ ทำให้หลายคนเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่วงการแฟชั่นที่สนใจนำ “เส้นใยกัญชง” มาเป็นวัตถุดิบสิ่งทอที่แปลกใหม่และมีคุณสมบัติครบถ้วน

บิดาแห่งตัวเลข นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ พีทาโกรัส

พีทาโกรัส (Pythagoras) เป็นนักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณผู้ได้ชื่อว่า “บิดาแห่งตัวเลข” เป็นผู้ค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีบทพีทาโกรัสอันโด่งดัง เขามีผลงานสำคัญในหลากหลายสาขาวิชาทั้งคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ รวมถึงวิชาดนตรี พีทาโกรัสเป็นเจ้าลัทธิบูชาตัวเลขมีสาวกจำนวนมากและยังเป็นต้นตำรับการกินอาหารมังสวิรัติ ผลงานของเขามีอิทธิพลต่อผู้คนจำนวนมากตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของคณิตสาสตร์

ช่วงปี 1000-1500 เป็นระยะเวลาที่ยุโรปกำลังตกอยู่ในยุคมืด เพราะภูมิปัญญาโบราณต่างๆ ถูกทอดทิ้ง และอารยธรรมตกต่ำ แต่ความสนใจในวิทยาการด้านคณิตศาสตร์ก็ยังบังเกิดขึ้นอีกคำรบหนึ่ง เมื่อ Gilbert แห่ง Aurillac (พ.ศ. 1481-1546) นำเลขอาหรับมาใช้ในวงการวิชาการของยุโรป และ Fibonacci แห่งเมือง Pisa ในอิตาลีได้ใช้วิธีการคำนวณเลขของชาวอาหรับในการเรียบเรียงหนังสือชื่อ Liber a baci ซึ่งแปลว่า ตำราคำนวณในปี พ.ศ. 1745 หนังสือเล่มนี้มีโจทย์คณิตศาสตร์และพีชคณิตมากมาย และมีลำดับ Fibonacci (Fibonacci sequence) ด้วย ซึ่งลำดับนี้คือ ชุดเลข 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 โดยตั้งแต่จำนวนที่ 3 ไปเป็นเลขที่ได้จากการรวมเลข 2 ตัวหน้าที่อยู่ติดมัน เช่น 2 = 1+1, 5 = 2+3…

คณิตศาสตร์การเงิน (Mathematical finance) น่าสนใจยังไง

การเงินคณิตศาสตร์คืออะไร การเงินคณิตศาสตร์เป็นสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ทำงานกับสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงเพื่อกำหนดรูปแบบการกำหนดราคาและค่าทรัพยากร มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการศึกษาเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน ในทางปฏิบัตินักเศรษฐศาสตร์การเงินจะศึกษาปรากฏการณ์และสร้างตัวอย่างทางทฤษฎีว่าจะนำไปใช้กับโลกแห่งความจริงได้อย่างไร บุคคลในสาขาการเงินคณิตศาสตร์จะใช้ทฤษฎีนั้นและนำไปใช้กับสถานการณ์ในโลกแห่งความจริงเพื่อรับค่าหรือรับข้อมูลที่จะสร้างผลกำไร

เรียนพิเศษ 9 วิชาสามัญบทสรุปการใช้วิชาสามัญ แต่ละคณะ

ข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป แต่ตอนนี้ลดการสอบซ้ำซ้อน โดย วิชาสามัญ จะสอบแค่ 7 วิชาหลัก