รวมรายชื่อ วัคซีนโควิด-19 มี 8 ชนิดที่ยอมรับเข้าไทยได้

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการลดระยะเวลาการกักกันตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ได้รับวัคซีนใน 8 ชนิด ตามจำนวนโดสที่กำหนด สามารถเข้ารับการกักกันตัวอย่างน้อย 7 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยต้องได้รับวัคซีนครบแล้ว อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง หากไม่ได้รับวัคซีนต้องกักตัว 10 วัน และหากมาจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ต้องกักตัว 14 วัน ทุกกรณี 1. วัคซีน CoronaVac ของบริษัท Sinovac 2. วัคซีน AZD 1222 ของบริษัท AstraZenaca/Oxford 3. วัคซีน AZD 1222 ของบริษัท SK Bioscience (Korea) /AstraZeneca/Oxford 4. วัคซีน Ad26.COV2.S ของบริษัท Johnson & Johnson 5. วัคซีน Tozinameran ของบริษัท Pfizer-BioNTech…

หลักการทำงานเครื่องช่วยหายใจ-เครื่องจำเป็นสำหรับโรคโควิด-19

ปัจจุบันเครื่องช่วยหายใจมีทั้งหมด 2 ชนิด คือ เครื่องช่วยหายใจชนิดธรรมดา (Conventional Ventilator) มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากการใช้งานไม่ยุ่งยาก เคลื่อนย้ายสะดวก ทั้งยังใช้ได้กับผู้ป่วยทุกวัย โดยรูปแบบการทำงานของเครื่องสอดคล้องกับปอดของคนทั่วไป ระดับปริมาตรอากาศที่เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยจึงใกล้เคียงกับการหายใจของคนปกติ ทำให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ

การทำงานของฉนวนกันเสียง -ฟิสิกส์

วัสดุที่นิยมนำมาใช้สำหรับเป็นฉนวนกันเสียง หลายท่านคงเคยสงสัยว่าฉนวนกันเสียงที่นำมาใช้งาน ทั้งสำหรับดูดซับเสียง และลดเสียงดัง ไม่ว่าจะที่บ้าน โรงงาน หรืออาคารสาธารณะนั้น ทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง แต่ละประเภทมีข้อดีข้อด้อยอย่างไร ทางนิวเทค อินซูเลชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านฉนวนกันเสียงรายหนึ่งของเมืองไทย ยินดีแนะนำวัสดุยอดนิยมที่ไม่ใช่วัสดุกันเสียงแบบสั่งทำพิเศษ สำหรับทำงานฉนวนกันเสียงในบ้านเราให้ทราบกัน ดังนี้

เคมี-ระบบหน่วยวัด SI และการแปลงหน่วย

ระบบหน่วยวัด SI (International System Unit) คือ  ระบบหน่วยมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO หรือ International Organization for Standardization) กำหนดขึ้นให้ทุกประเทศใช้เป็น

ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)-ชีววิทยา

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 1) รังไข่ (Ovary) ทำหน้าที่ผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งจะกำหนดลักษณะต่างๆในเพศหญิง เช่น ตะโพกผาย เสียงแหลม สำหรับรังไข่จะมี 2 อัน ซึ่งจะอยู่คนละข้างของมดลูกจะมีลักษณะคล้ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยาวประมาณ 2 – 3เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร

ใยแมงมุม หรือ Spider Web เกิดจากอะไร

ใยแมงมุม แมงมุมชักใย แมงมุมเริ่มต้นชักใยด้วยการสร้างเป็นโครงสร้างสามเหลี่ยม เป็นวิธีที่ใช้ใยน้อยที่สุด แต่ได้ความแข็งแรงสูงสุดและยืดหยุ่นได้ดี โครงสร้าง รัศมี และวงก้อนหอย

วิวัฒนาการโทรทัศน์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

คนอายุสัก 50 ปีขึ้นไป อาจจะเกิดปลงอะไรสักอย่างในบ้าน อะไรสักอีก คนวัยนี้รู้ว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งในชีวิต โทรทัศน์ กลายเป็นไอเท็มที่มีความสำคัญมากของทุกคน

การเขียนกราฟเวกเตอร์ใน 2 มิติ

การเขียนกราฟเวกเตอร์ใน 2 มิติ กราฟของเวกเตอร์ 1 กราฟของเวกเตอร์ u = (a, b) = ai + bj ระยะตามแกน Y = b หน่วย ระยะตามแกน X = a หน่วย กราฟแสดงผลบวก u + v ให้ u = ai + bj v = ci + dj u + v = (a + c)i + (b + d)j u – v = (a – c)i +…

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต (Cell of organisms)

1.ความหมายของเซลล์    เซลล์  หมายถึง  หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งยังคงสมบัติของการมีชีวิต กล่าวคือ มีกิจกรรมระดับเซลล์อยู่ (metabolism)

ชั้นบรรยากาศ (Layers of atmosphere) บนโลก

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีชั้นบรรยากาศ(atmosphere)ปกคลุมด้วยความสูงถึง 2,000 กิโลเมตร นับจากพื้นดิน ชั้นของบรรยากาศที่มีอากาศที่มนุษย์หายใจนั้นมีอยู่นับตั้งแต่พื้น