ไม่อยากให้ลืมความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้

ความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้      ทรัพยากรป่าไม้นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งสำหรับโลก ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตไม้โดยตรงและยังมีความ สำคัญในด้านนิเวศวิทยาของโลกอีกด้วย ดังนั้น ป่าไม้จึงให้ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

ชีววิทยาคืออะไร และ สาขาวิชาชีววิทยา

ชีววิทยาคืออะไร สาระสำคัญ ชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์สาขาชีวภาพ (Biologicalscience) ที่มีการศึกษาถึงความคิดและเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นความรู้ ทฤษฎี และกฎต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตมากมาย แตกแขนง ออกเป็นสาขา วิชาต่าง ๆ ที่เราจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อมนุษย์เราจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศน์และในโลกของ สิ่งมีชีวิตได้อย่างยืนยาว

แว่นตา ชนิดเลนส์ หลักการเลือกใช้ และประโยชน์ ต่อการเลือกใช้เลนส์

เลนส์แว่นตามีเลนส์ 2 ชนิด คือ Ø เลนส์ชั้นเดียว (Single Vision) เป็นเลนส์ที่ใช้แก้ปัญหาสายตาระยะใดระยะหนึ่ง เช่น สายตาสั้น หรือ สายตายาว

เรียนฟิสิกส์ออนไลน์เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น

ไฟฟ้า เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์และกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับประจุไฟฟ้าเมื่ออยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงมาจากพลังงานรูปอื่น

เรียนฟิสิกส์ออนไลน์ในหัวข้อธรรมชาติของฟิสิกส์

ฟิสิกส์เป็นเรื่องของการอธิบายธรรมชาติ ดังนั้นการเรียนฟิสิกส์ที่ดีต้องเน้นการอธิบายธรรมชาติที่เกิดขึ้น หรือจากการทดลอง แล้วเสริมการอธิบายเพื่อให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นด้วยคณิตศาสตร์ 

สิ่งที่ควรกินสำหรับอาหารบำรุงตับ และอาหารที่ควรเลี่ยงตับไม่ชอบ

ตับเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญหลายอย่าง ทั้งกำจัดสารพิษ ผลิตน้ำดี และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

การอดอาหารให้เป็นดีอย่างไร ทำไม? ถึง ยืดอายุ แก่ช้า และ ต้านโรค

พ.ศ. 2477 Mary Crowell และ คลิฟ แมคเคย์ Clive MacCay แห่งมหาวิทยาลัย คอร์เนลล์ มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สังเกตว่า กลุ่มหนูตัวอย่างที่มีการอดอาหารโดยให้เลี้ยงอาหารด้วยการควบคุมลดปริมาณแคลอรี่ในสารอาหารอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏว่าหนูที่ควบคุมลดปริมาณแคลอรั้นมีอายุยืนกว่าหนูที่กินตามปรกติเกือบ 2 เท่าตัว

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ 1.     ผนังเซลล์ ( Cell Wall ) เป็นส่วนประกอบชั้นนอกสุดของเซลล์พืช และเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิต ประกอบด้วยสารหลายชนิด เช่น เซลลูโลส,

แผงโซล่าเซลล์ โมโน กับ โพลี หรือ อะมอร์ฟัส เลือกแบบไหนดี?

แผงโซล่าเซลล์ เลือกแบบไหนดี? โมโน กับ โพลี หรือ อะมอร์ฟัส หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาหรือกำลังเลือกซื้อ แผงโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นนำมาไว้เพื่อใช้งานเองหรือเพื่อการลงทุนผลิตไฟฟ้าส่งขายคืนให้กับการไฟฟ้าก็ตาม สิ่งแรกที่คุณนั้นต้องหาคำตอบให้ได้ก็คือ แล้วจะเลือกแผงโซล่า