ความท้าทายครั้งใหม่ของหมีขาวขั้วโลก(Polar bear)กับการดำรงชีวิต

วงจรชีวิตของหมีขั้วโลกต้องหาอาหารให้ได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ของปริมาณที่ร่างกายต้องการตลอดทั้งปี พวกมันจึงจะสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บของฤดู

มารู้จัก นกกระจอกเทศ(Ostrich )

มารู้จัก นกกระจอกเทศและพฤติกรรม อาหารนกกระจอกเทศ นกกระจอกเทศเป็นสัตว์กินพืช (Herbivorous) กระเพาะจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกระเพาะบด (Gizzard) เหมือนไก่แต่ไม่มี Crop และกระเพาะพัก

การแก้อสมการ (Inequality) ทางคณิตศาสตร์

การแก้อสมการ       บทนิยาม  อสมการ  คือ  ประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์  <  , >  ,  ≤   ,  ≥     หรือ  ≠   แสดงความสัมพันธ์

ภาคตัดกรวย (Conic Section) ม.4

เนื้อหา ภาคตัดกรวย สูตรภาคตัดกรวย สำหรับระดับมัธยมปลาย จะว่าด้วยการหาความสัมพันธ์ของเส้น และ จุด รวมถึงสมการของ วงกลม วงรี พาราโบลา และ ไฮเพอร์โบลา ซึ่งจะเป็นเนื้อหาโดยสรุปเท่านั้น สามารถอ่านรายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเติมได้ เพื่อความเข้าใจในเรื่อง ภาคตัดกรวย มากยิ่งขึ้น

ชีววิทยา:การแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์

โดยทั่วไปผิวแลกเปลี่ยนแก๊ส แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่อยู่ชั้นนอก เหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ เพราะสามารถสัมผัสกับน้ำภายนอกได้โดยตรง 

โลกและการเปลี่ยนแปลง(The World Is Changing)

การแบ่งโครงสร้างภายในของโลก โครงสร้างภายในของโลก สามารถสรุปเป็นชั้นต่างๆ สำคัญ ดังนี้ เปลือกโลก คือ ส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของโลก มีทั้งส่วนที่เป็นแผ่นดินและน้ำที่มองเห็นอยู่ภายนอกกับส่วนที่เป็นหินแข็งฝังลึกลงไป ใต้ผิวดินและผิวน้ำ เปลือกโลกนี้มีความหนาประมาณ 6- 35 กิโลเมตร

คณิตศาสตร์ : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

วิธีการหนึ่งสำหรับการนำเสนอความสัมพันธ์โดยไม่ผ่านภาษาหรือสัญลักษณ์ของคู่อันดับคือการใช้กราฟ หรือ แผนผัง โดยที่หางลูกศรแทนสมาชิกของเซตแรกที่สัมพันธ์กับสมาชิกของเซตที่สองตรงตำแหน่งหัวลูกศรในที่นี้จะนำเสนอการใช้กราฟและแผนผังแสดงความสัมพันธ์ทวิภาคแบบเต็มหน่วยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล

การสังเคราะห์แสงของพืช

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันเป็นลำดับในคลอโรพลาสต์ในเซลล์พืช โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์และไฮโดรเจนจากน้ำ หรือแหล่งไฮโดรเจนอื่น ๆ ให้กลายเป็นสารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรตและมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้น

ฟิสิกส์เรื่อง โมเมนต์ความเฉื่อย (อย่างง่าย)

โมเมนต์ความเฉื่อย {\displaystyle I} สามารถเขียนได้ในรูปของอัตราส่วนระหว่างผลรวมของโมเมนตัมเชิงมุมระบบกับความเร็วเชิงมุมรอบแกนหมุนหลักของระบบได้ ดังนี้